اخبار
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

مهندس پاک نهاد شهردار منطقه یک تبریز:

اجرای پروژه چند بوستان محله ای در سطح منطقه یک به صورت همزمان

 اجرای پروژه چند بوستان محله ای در سطح منطقه یک به صورت همزمان به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
پنجشنبه 30 آبان 1398

توسط معاونت فنی وعمرانی منطقه یک تبریز تداوم یافت:

پروژه پیاده روسازی مسیر کوی شهید آذرنیا

پروژه پیاده روسازی مسیر کوی شهید آذرنیا به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
پنجشنبه 30 آبان 1398

مهندس پاک نهاد شهردار منطقه یک تبریز:

اجرای دیوار کشی و محوطه سازی در بوستان محله ای جدید الحداث ابریشم

اجرای دیوار کشی و محوطه سازی در بوستان محله ای جدید الحداث ابریشم به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
چهارشنبه 29 آبان 1398

مهندس پاک نهاد شهردار منطقه یک تبریز:

اجرای سرعت گیر در مسیرهای خیابان تختی و استاندارد جهت ایمن سازی تردد

اجرای سرعت گیر در مسیرهای خیابان تختی و استاندارد جهت ایمن سازی تردد به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
چهارشنبه 29 آبان 1398

حضور شهردار، معاونین ، مدیران، کارکنان و بسیجیان منطقه یک شهرداری تبریز در راهپیمائی و تجمع مردمی در محکومیت اقدامات آشوبگران

حضور شهردار، معاونین ، مدیران، کارکنان و بسیجیان منطقه یک شهرداری تبریز در راهپیمائی و تجمع مردمی در محکومیت اقدامات آشوبگران به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
سه شنبه 28 آبان 1398

مهندس پاک نهاد شهردار منطقه یک تبریز:

تمامی نیروهای حوزه خدمات شهری منطقه یک در شرایط نا پایدار جوی آمادگی کامل دارند

تمامی نیروهای حوزه خدمات شهری منطقه یک در شرایط نا پایدار جوی آمادگی کامل دارند به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
دوشنبه 27 آبان 1398

مهندس پاک نهاد شهردار منطقه یک تبریز در جریان بازدید از مراحل اجرائی بوستان سلامت:

بوستان سلامت نماد باغ شهر تبریز و زیبائیهای تاریخی آن است

بوستان سلامت نماد باغ شهر تبریز و زیبائیهای تاریخی آن است به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
دوشنبه 27 آبان 1398

مهندس پاک نهاد شهردار منطقه یک تبریز:

آغاز عملیات پروژه آزادسازی مسیرخیابان فارابی به 7 تیر برابر طرح تفصیلی

آغاز عملیات پروژه آزادسازی مسیرخیابان فارابی به 7 تیر برابر طرح تفصیلی به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
دوشنبه 27 آبان 1398

مهندس پاک نهاد شهرداری منطقه یک :

در اجرای پیاده راه و پیاده رو ها، اصول کلیدی مشخصی در طراحی مسیرها برای مناسب سازی و ایمن سازی رعایت شده است

در اجرای پیاده راه و پیاده رو ها، اصول کلیدی مشخصی در طراحی مسیرها برای مناسب سازی و ایمن سازی رعایت شده است به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
يکشنبه 26 آبان 1398

مهندس پاک نهاد شهردار منطقه یک تبریز :

پروژه های بهسازی و نوسازی از فرسودگی فضاهای شهری جلوگیری خواهد نمود

پروژه های بهسازی و نوسازی از فرسودگی فضاهای شهری جلوگیری خواهد نمود به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
شنبه 25 آبان 1398