اخبار
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

مهندس پاک نهاد شهردار منطقه یک تبریز:

تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز خیابان جدید الحداث شهید عزیزی و آزادسازی این مسیر/ آرزوی شهروندان که محقق شد

تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز خیابان جدید الحداث شهید عزیزی و آزادسازی این مسیر/ آرزوی شهروندان که محقق شد به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
دوشنبه 30 دي 1398

مهندس پاک نهاد شهردار منطقه یک تبریز در جریان تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز در مسیر خیابان شهید عزیزی:

در مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز و تخلفات ساختمانی تحت هیچ شرایطی چشم‌پوشی نخواهیم کرد

 در مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز و تخلفات ساختمانی تحت هیچ شرایطی چشم‌پوشی نخواهیم کرد به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
دوشنبه 30 دي 1398

مهندس پاک نهاد شهردار منطقه یک تبریز:

استمرار تلاش نیروهای خدمات شهری در ایمن و روان سازی سطح حوزه

استمرار تلاش نیروهای خدمات شهری در ایمن و روان سازی سطح حوزه به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
يکشنبه 29 دي 1398

توسط امور فضای سبز منطقه یک شهرداری تبریز انجام شد:

برف تکانی در بوستانها و فضاههای سطح منطقه جهت پیشگیری از سقوط و شکسته شدن درختان

برف تکانی در بوستانها و فضاههای سطح منطقه جهت پیشگیری از سقوط و شکسته شدن درختان به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
يکشنبه 29 دي 1398

توسط معاونت حوزه خدمات شهری و اجرایی منطقه یک انجام یافت:

اجرای محلول پاشی شبانه و برف روبی معابر عمومی جهت ایمن سازی سطح حوزه

اجرای محلول پاشی شبانه و برف روبی معابر عمومی جهت ایمن سازی سطح حوزه به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
شنبه 28 دي 1398

توسط امور فضای سبز منطقه یک شهرداری تبریز انجام یافت:

برف روبی معابر و تل انبار برف در روفوژهای پای درختان

برف روبی معابر و تل انبار برف در روفوژهای پای درختان به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
شنبه 28 دي 1398

مهندس پاک نهاد شهردار منطقه یک تبریز:

اجرای آسفالت سرد در لکه گیری های سطح منطقه برای اولین بار

اجرای آسفالت سرد در لکه گیری های سطح منطقه برای اولین بار به گزارش امورارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
شنبه 28 دي 1398

مهندس پاک نهاد شهردارمنطقه یک تبریز :

اجرای مرحله پنجم طرح (( گوزل تبریزیم)) لباس جدیدی برتن بوستانهای شهر خواهد پوشاند

اجرای مرحله پنجم طرح (( گوزل تبریزیم)) لباس جدیدی برتن بوستانهای شهر خواهد پوشاند به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
پنجشنبه 26 دي 1398

توسط امور فرهنگی و اجتماعی منطقه یک شهرداری تبریز برگزار شد:

کارگاه آموزش تغذیه سالم با جایگزین های غذایی

کارگاه آموزش تغذیه سالم با جایگزین های غذایی به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
چهارشنبه 25 دي 1398

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و عضو شورای اسلامی شهر با حضور در منطقه یک شهرداری تبریز عوارض خود را پرداخت نمود

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و عضو شورای اسلامی شهر با حضور در منطقه یک شهرداری تبریز عوارض خود را پرداخت نمود به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
چهارشنبه 25 دي 1398