اخبار
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

توسط امور فضای سبز شهرداری منطقه یک اجرائی شد:

کاشت گلهای داودی در خیابان استاد شهریار

کاشت گلهای داودی در خیابان استاد شهریار به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
پنجشنبه 27 شهريور 1399

توسط شهرداری منطقه یک تبریز آغاز شد:

عملیات تسطیح، رگلاژ و کمپکت تراشه در مسیر خیابان رازی غربی

عملیات تسطیح، رگلاژ و کمپکت تراشه در مسیر خیابان رازی غربی  به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
پنجشنبه 27 شهريور 1399

شب گذشته توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه یک اجرائی شد:

عملیات توزیع آسفالت به میزان 520 تن در مسیر خیابان عباسی

عملیات توزیع آسفالت به میزان 520 تن در مسیر خیابان عباسی به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
پنجشنبه 27 شهريور 1399

پورخردمند شهردار منطقه یک تبریز :

کاشت 68000 اصله درخت و درختچه طی 6 ماهه اول سال

کاشت 68000 اصله درخت و درختچه طی 6 ماهه اول سال به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
چهارشنبه 26 شهريور 1399

توسط شهرداری منطقه یک در بامداد روز چهارشنبه عملیاتی شد :

توزیع 410 تن آسفالت در مسیر پل توانیر تا آخر عباسی

توزیع 410 تن آسفالت در مسیر پل توانیر تا آخر عباسی به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
چهارشنبه 26 شهريور 1399

توسط شهرداری منطقه یک تبریز ظرف شب گذشته انجام شد :

توزیع 500 تن آسفالت توپکا در ضلع شمالی خیابان عباسی

توزیع 500 تن آسفالت توپکا در ضلع شمالی خیابان عباسی به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز
چهارشنبه 26 شهريور 1399

توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه یک عملیاتی شد :

اجرای 300 تن آسفالت ریزی در مسیر میدان ابن سینا در خیابان تختی ولی عصر( عج )

اجرای 300 تن آسفالت ریزی در مسیر میدان ابن سینا در خیابان تختی ولی عصر( عج ) به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
سه شنبه 25 شهريور 1399

مهندس پورخردمند شهردار منطقه یک تبریز:

اجرای آسفالت ریزی به میزان 1200 تن ظرف یک روز در سطح منطقه یک

اجرای آسفالت ریزی به میزان 1200 تن ظرف یک روز در سطح منطقه یک به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
سه شنبه 25 شهريور 1399

به منظور ایجاد ایمنی و کاهش مخاطرات ، توسط امور ترافیک معاونت فنی و عمرانی منطقه یک اجرائی شد :

رنگ آمیزی سرعتکاه ، نصب میخ و علائم ترافیکی در چند مسیر پرتردد

رنگ آمیزی سرعتکاه ، نصب میخ و علائم ترافیکی در چند مسیر پرتردد به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
سه شنبه 25 شهريور 1399

توسط شهرداری منطقه یک عملیاتی شد:

اجرای حدود 60 تن آسفالت ریزی در مسیر مقابل دادگستری

اجرای حدود 60 تن آسفالت ریزی در مسیر مقابل دادگستری به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
سه شنبه 25 شهريور 1399