اخبار
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

مهندس پاک نهاد شهردار منطقه یک تبریز:

اجرای خط کشی عابر پیاده در چند مسیر پر تردد سطح منطقه

اجرای خط کشی عابر پیاده در چند مسیر پر تردد سطح منطقه به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
شنبه 26 مرداد 1398

معاون فنی و عمرانی منطقه یک شهرداری تبریز:

اجرای عملیات لوله گذاری جهت راه اندازی آبنما در بوستان ولیعصر(عج)

اجرای عملیات لوله گذاری جهت راه اندازی آبنما در بوستان ولیعصر(عج) به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
شنبه 26 مرداد 1398

معاون فنی و عمرانی منطقه یک شهرداری تبریز:

اتمام عملیات آسفالت ریزی کوچه جوانمهر غربی به میزان ۱۰۰ تن

اتمام عملیات آسفالت ریزی کوچه جوانمهر غربی به میزان ۱۰۰ تن به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
شنبه 26 مرداد 1398

به دستور مهندس پاک نهاد شهردار منطقه یک تبریز انجام پذیرفت :

بازدید معاون فنی و عمرانی و مدیر فضای سبز در راستای طراحی و اجرای کوچه سبز

بازدید معاون فنی و عمرانی و مدیر فضای سبز در راستای طراحی و اجرای کوچه سبز به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
پنجشنبه 24 مرداد 1398

مهندس پاک نهاد شهردار منطقه یک تبریز:

آغاز اقدامات ویژه جهت رفع خطر از بافت‌های فرسوده در مناطق کم برخوردار

 آغاز اقدامات ویژه جهت رفع خطر از بافت‌های فرسوده در مناطق کم برخوردار به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
پنجشنبه 24 مرداد 1398

مهندس پاک نهاد شهردار منطقه یک تبریز:

نصب گاردریل و تجهیزات ترافیکی با هدف افزایش ایمنی در اتوبان پاسداران

  نصب گاردریل و تجهیزات ترافیکی با هدف افزایش ایمنی در اتوبان پاسداران به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
پنجشنبه 24 مرداد 1398

مدیر فضای سبز منطقه یک شهرداری تبریز :

حضور بی سابقه مسافرین شهر تبریز در بوستان مسافر منطقه یک

حضور بی سابقه مسافرین شهر تبریز در بوستان مسافر منطقه یک به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
پنجشنبه 24 مرداد 1398

قهرمانی همکار شهرداری منطقه یک در لیگ برتر دارت استان آذربایجان شرقی

قهرمانی همکار شهرداری منطقه یک در لیگ برتر دارت استان آذربایجان شرقی به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
پنجشنبه 24 مرداد 1398

مهندس پاک نهاد شهردار منطقه یک تبریز در جلسه شورای اقامه نماز:

فعالیت در زمینه نماز باید به ترویج فرهنگی و ترغیب به یادگیری مفاهیم عمیق آن منجر شود

فعالیت در زمینه نماز باید به ترویج فرهنگی و ترغیب به یادگیری مفاهیم عمیق آن منجر شود به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
چهارشنبه 23 مرداد 1398

مهندس پاک نهاد شهردار منطقه یک در دیدار با مسئول سازمان بسیج شهرداری سپاه عاشورا:

بسیج به عنوان بخش اعظم و اثرگذار حرکتهای اجتماعی و سازندگی، قادر به ایجاد چرخه تعاون همگانی است

بسیج به عنوان بخش اعظم و اثرگذار حرکتهای اجتماعی و سازندگی، قادر به ایجاد چرخه تعاون همگانی است به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
چهارشنبه 23 مرداد 1398