اخبار
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

بازدید شهردار و معاونین منطقه یک از پروژه مسیرگشایی خیابان شهید عزیزی

بازدید شهردار و معاونین منطقه یک از پروژه مسیرگشایی خیابان شهید عزیزی  به گزارش امور ارتباطات منطقه یک  تبریز
دوشنبه 31 تير 1398

مهندس پاک نهاد شهردار منطقه یک تبریز:

راه اندازی آبنمای بوستان شمس تبریزی، میدان همافر و محور بلوار استاد شهریار

راه اندازی آبنمای بوستان شمس تبریزی، میدان همافر و محور بلوار استاد شهریار به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
دوشنبه 31 تير 1398

معاون فنی و عمرانی منطقه یک شهرداری تبریز:

آغاز عملیات درزگیری آسفالت چندین مسیر جدید در سطح حوزه به میزان ۷۰۰۰متر

آغاز عملیات درزگیری آسفالت چندین مسیر جدید در سطح حوزه به میزان ۷۰۰۰متر به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
دوشنبه 31 تير 1398

مهندس پاک نهاد شهردار منطقه یک تبریز:

آغاز عملیات عمرانی سه میدان ورزشی برای ایجاد شور و نشاط در بین جوانان

آغاز عملیات عمرانی سه میدان ورزشی برای ایجاد شور و نشاط در بین جوانان به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
يکشنبه 30 تير 1398

مهندس پاک نهاد شهردار منطقه یک تبریز از مراحل اجرایی طرح بازآفرینی ربع رشیدی و دو کمال بازدید بعمل آوردند

مهندس پاک نهاد شهردار منطقه یک تبریز از مراحل اجرایی طرح بازآفرینی ربع رشیدی و دو کمال بازدید بعمل آوردند به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
يکشنبه 30 تير 1398

مسئول سازمان بسیج شهرداری سپاه عاشورا درجلسه بررسی عملکرد پایگاه مقاومت منطقه یک

پایگاه امام علی (ع) شهرداری منطقه یک پویا، زنده و موفق عمل نموده و قابل تقدیر است

پایگاه امام علی (ع) شهرداری منطقه یک پویا، زنده و موفق عمل نموده و قابل تقدیر است به گزارش امورارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
يکشنبه 30 تير 1398

آگــــهی منـــــاقصه عمـومی / روزنـــــــامه آفرینش- یکشنبه 30 تیر ماه 98

آگــــهی منـــــاقصه عمـومی / روزنـــــــامه آفرینش- یکشنبه 30 تیر ماه 98 به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
يکشنبه 30 تير 1398

مهندس پاک نهاد شهردار منطقه یک تبریز:

اتمام عملیات عمرانی بوستان گلکار و آماده سازی جهت بهره برداری

اتمام عملیات عمرانی بوستان گلکار و آماده سازی جهت بهره برداری به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
شنبه 29 تير 1398

بازدید شهردار منطقه یک تبریز از مراحل اجرایی پروژه بازگشایی رمپ آخر خیابان شهید رجایی( یوسف آباد)

بازدید شهردار منطقه یک تبریز از مراحل اجرایی پروژه بازگشایی رمپ آخر خیابان شهید رجایی( یوسف آباد) به گزارش امورارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
شنبه 29 تير 1398

مهندس پاک نهاد شهردار منطقه یک تبریز:

اجرای ۲۰۰۰۰متر عملیات درزگیری آسفالت در نیمه دوم تیرماه

اجرای ۲۰۰۰۰متر عملیات درزگیری آسفالت در نیمه دوم تیرماه به گزارش امور ارتباطات منطقه‌ یک شهرداری تبریز
شنبه 29 تير 1398