اخبار
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

مهندس پاک نهاد شهردار منطقه یک تبریز:

عملیات پایدارسازی ترانشه های احمدآباد و ملازینال جهت جلوگیری از ریزش و ایجاد مخاطرات احتمالی

عملیات پایدارسازی ترانشه های احمدآباد و ملازینال جهت جلوگیری از ریزش و ایجاد مخاطرات احتمالی به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
چهارشنبه 27 شهريور 1398

مهندس پاک نهاد شهردار منطقه یک تبریز:

اجرای آسفالت ریزی در کوچه های فرعی خیابان بیلانکوه شرقی به میزان ۴۰ تن

اجرای آسفالت ریزی در کوچه های فرعی خیابان بیلانکوه شرقی به میزان ۴۰ تن به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
چهارشنبه 27 شهريور 1398

توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه یک انجام یافت:

اجرای عملیات درزگیری آسفالت به میزان ۲۰۰۰ متر در فلکه معلم تا ابتدای خیابان ابن سینا در ولی عصر (عج)

 اجرای عملیات درزگیری آسفالت به میزان ۲۰۰۰ متر در فلکه معلم تا ابتدای خیابان ابن سینا در ولی عصر (عج) به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
چهارشنبه 27 شهريور 1398

مهندس پاک نهاد شهردار منطقه یک شهرداری تبریز:

اجرای عملیات آسفالت ریزی کوچه شهید جعفری در بیلانکوه شرقی به میزان ۳۵ تن

  اجرای عملیات آسفالت ریزی کوچه شهید جعفری در بیلانکوه شرقی به میزان ۳۵ تن به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
سه شنبه 26 شهريور 1398

توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه یک شهرداری تبریز انجام پذیرد:

ترمیم آسفالت دالهای نصب شده در ورودی کوی زنوزی واقع در خیابان هفت تیر

ترمیم آسفالت دالهای نصب شده در ورودی کوی زنوزی واقع در خیابان هفت تیر به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
سه شنبه 26 شهريور 1398

مهندس پاک نهاد شهردار منطقه یک شهرداری تبریز:

آغاز عملیات خط کشی خیابان های سطح منطقه جهت کاهش سوانح رانندگی و ایمنی مسیرها

آغاز عملیات خط کشی خیابان های سطح منطقه جهت کاهش سوانح رانندگی و ایمنی مسیرها به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
سه شنبه 26 شهريور 1398

تیم والیبال منطقه یـک شـهرداری تـبریز با اقتـدار به مرحـله فینال مسابقات اولین المپیاد ورزشی کارکنان شهرداری تبریز صعود کرد

تیم والیبال منطقه یـک شـهرداری تـبریز با اقتـدار به مرحـله فینال مسابقات اولین المپیاد ورزشی کارکنان شهرداری تبریز صعود کرد به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
سه شنبه 26 شهريور 1398

توسط پایگاه مقاومت امام علی (ع) منطقه یک شهرداری تبریز انجام یافت:

جلسه شورای پایگاه جهت برنامه ریزی اقدامات هفته دفاع مقدس

جلسه شورای پایگاه جهت برنامه ریزی اقدامات هفته دفاع مقدس به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
دوشنبه 25 شهريور 1398

مهندس پاک نهاد شهردار منطقه یک تبریز:

آغاز اجرای پروژه مهم و اساسی پیاده راه کریم خان در ولی عصر(عج)

آغاز اجرای پروژه مهم و اساسی پیاده راه کریم خان در ولی عصر(عج) به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
دوشنبه 25 شهريور 1398

توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه یک انجام پذیرفت:

اجرای عملیات شمع زنی پایۀ پل عابر گذر پل سنگی در خیابان فارابی ضلع شمالی

اجرای عملیات شمع زنی پایۀ پل عابر گذر پل سنگی در خیابان فارابی ضلع شمالی به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
دوشنبه 25 شهريور 1398