اخبار
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

تداوم عملیات کفسازی ، جوشکاری ، رنگ آمیزی ، نماکاری و نصب بتن پایه چراغها در پارک کوچه حسن توسط اکیپ های معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه یک تبریز

تداوم عملیات کفسازی ، جوشکاری ، رنگ آمیزی ، نماکاری و نصب بتن پایه چراغها در پارک کوچه حسن  توسط اکیپ های معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه یک تبریز به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز
يکشنبه 19 ارديبهشت 1400

توسط امور فضای سبز شهرداری منطقه یک تبریز عملیاتی شد :

هرس 10000 درخت سطح منطقه یک طی 50 روز گذشته

هرس 10000 درخت سطح منطقه یک طی 50 روز گذشته به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز
يکشنبه 19 ارديبهشت 1400

توسط اکیپ های معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه یک تبریز اجرائی شد :

عملیات لکه گیری آسفالت به میزان 20 تن در 6 مسیر سطح منطقه

عملیات لکه گیری آسفالت به میزان 20 تن در 6 مسیر سطح منطقه به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز
يکشنبه 19 ارديبهشت 1400

انجام عملیات لایروبی و پاکسازی به میزان 200 تن در سطح حوزه شهرداری منطقه یک توسط اکیپ های معاونت حوزه خدمات شهری و اجرائی منطقه یک

انجام عملیات لایروبی و پاکسازی به میزان 200 تن در سطح حوزه شهرداری منطقه یک  توسط اکیپ های معاونت حوزه خدمات شهری و اجرائی منطقه یک به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز
يکشنبه 19 ارديبهشت 1400

آگهی مناقصه عمومی / روزنــامه کاروکارگر - شنبه 18 اردیبهشت ماه سال 1400

آگهی مناقصه عمومی / روزنــامه کاروکارگر - شنبه 18 اردیبهشت ماه سال 1400 به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز
شنبه 18 ارديبهشت 1400

آگهی مناقصه عمومی / روزنــامه کاروکارگر - شنبه 18 اردیبهشت ماه سال 1400

آگهی مناقصه عمومی / روزنــامه کاروکارگر - شنبه 18 اردیبهشت ماه سال 1400 به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز
شنبه 18 ارديبهشت 1400

اجرای 250 متر عملیات جدول کشی کانیوو در مسیر فارابی باند کندرو زیرگذر آبرسان به سمت فلکه دانشگاه توسط اکیپ های معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه یک تبریز

اجرای 250 متر عملیات جدول کشی کانیوو در مسیر فارابی باند کندرو زیرگذر آبرسان به سمت فلکه دانشگاه توسط اکیپ های معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه یک تبریز به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز
شنبه 18 ارديبهشت 1400

در پی بارش دیروز و جهت روان سازی، ایمن سازی و پاکسازی سطح حوزه شهرداری منطقه یک

تمامی نیروهای خدمات شهری در نواحی مختلف تا صبح اقدمات لازم را اجرائی نمودند/ نیروهای خدوم و شریف خدمات شهری تا صیح امروز خواب به چشمانشان نرفت

تمامی نیروهای خدمات شهری در نواحی مختلف تا صبح اقدمات لازم را اجرائی نمودند/ نیروهای خدوم و شریف خدمات شهری تا صیح امروز خواب به چشمانشان نرفت به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز
شنبه 18 ارديبهشت 1400

اجرای سریع عملیات ایمن سازی ، مانع گذاری و دیوارکشی سنگی در پی جاری شدن سیل و تخریب بخشی از دیواره های مسیر کوی شهید شمعچیان توسط اکیپ های معاونت حوزه خدمات شهری منطقه یک

اجرای سریع عملیات ایمن سازی ، مانع گذاری و دیوارکشی سنگی در پی جاری شدن سیل و تخریب بخشی از دیواره های مسیر کوی شهید شمعچیان توسط اکیپ های معاونت حوزه خدمات شهری منطقه یک به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز
شنبه 18 ارديبهشت 1400

بازگشایی و روان سازی تمام مسیرهای سطح حوزه با اقدامات فوری اکیپهای خدمات شهری منطقه یک در پی بارش شدید امروز

بازگشایی و روان سازی تمام مسیرهای سطح حوزه با اقدامات فوری اکیپهای خدمات شهری منطقه یک در پی بارش شدید امروز به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز
جمعه 17 ارديبهشت 1400