آرشیو
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

مهندس پاک نهاد شهردار منطقه یک تبریز در جریان دیدار مردمی در مسجد شهید مصطفی خمینی:

دیدارهای مردمی با محوریت مساجد، ما را در اجرای برنامه‌ها مصمم و شهرداری را پویاتر می‌نماید

دیدارهای مردمی با محوریت مساجد، ما را در اجرای برنامه‌ها مصمم و شهرداری را پویاتر می‌نماید به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
پنجشنبه 17 بهمن 1398

توسط امور فرهنگی، اجتماعی منطقه یک شهرداری تبریز انجام شد:

برگزاری نشست روشنگری با عنوان نقش بانوان در به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی ایران

برگزاری نشست روشنگری با عنوان نقش بانوان در به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی ایران به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
چهارشنبه 16 بهمن 1398

توسط امور فضای سبز منطقه یک شهرداری تبریز انجام می یابد:

تولید 400 هزار گل نشایی در گلخانه منطقه یک شهرداری گامی موثر در راستای خود کفایی گلهای فصلی

تولید 400 هزار گل نشایی در گلخانه منطقه یک شهرداری گامی موثر در راستای خود کفایی گلهای فصلی به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
چهارشنبه 16 بهمن 1398

توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه یک آغاز شد:

آغاز طرح تعمیر سرویسهای بهداشتی چندین بوستان سطح منطقه

آغاز طرح تعمیر سرویسهای بهداشتی چندین بوستان سطح منطقه به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
چهارشنبه 16 بهمن 1398

مهندس پاک نهاد شهردار منطقه یک در جریان دیدار با شهروندان در مسجد امام سجاد(ع):

دیدارهای مردمی در مساجد، شهرداری را به مردم نزدیکتر و در جهت حل مشکلات آنان سرعت مضاعفی خواهد بخشید

دیدارهای مردمی در مساجد، شهرداری را به مردم نزدیکتر و در جهت حل مشکلات آنان سرعت مضاعفی خواهد بخشید به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
چهارشنبه 16 بهمن 1398

توسط منطقه یک شهرداری تبریز برگزار گردید:

دیدار مردمی و چهره به چهره در مسجد امام سجاد (ع)

دیدار مردمی و چهره به چهره در مسجد امام سجاد (ع) به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
چهارشنبه 16 بهمن 1398

توسط امور فرهنگی، اجتماعی منطقه یک انجام یافت:

کارگاه آشنائی با روشهای تشخیص گوشت سالم و آموزش پیشگیری از بیماریهای قابل انتقال به انسان

کارگاه آشنائی با روشهای تشخیص گوشت سالم و آموزش پیشگیری از بیماریهای قابل انتقال به انسان  به گزارش امورارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
سه شنبه 15 بهمن 1398

مهندس پاک نهاد شهردار منطقه یک تبریز:

اجرای ۳۰۰۰ متر پیاده روسازی در مسیرهای اصلی و شریانی

  اجرای ۳۰۰۰ متر پیاده روسازی در مسیرهای اصلی و شریانی به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
سه شنبه 15 بهمن 1398

توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه یک تبریز انجام می یابد :

احداث سرویس های بهداشتی در سه مسیر سطح منطقه

احداث سرویس های بهداشتی در سه مسیر سطح منطقه به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
سه شنبه 15 بهمن 1398

مهندس پاک نهاد شهردار منطقه یک تبریز:

برگزاری 25 جلسه دیدارعمومی با حضور 600 شهروند محترم سطح حوزه منطقه یک در سالجاری

برگزاری 25 جلسه دیدارعمومی با حضور 600 شهروند محترم سطح حوزه منطقه یک در سالجاری به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
دوشنبه 14 بهمن 1398