آرشیو
کلمه کلیدی
:
از
تا
جستجو

دکتر قربانیان تبریزی شهردار منطقه یک کلانشهر تبریز:

اجرای پروژه زمین فوتبال در محله احمدآباد با هدف توانمندسازی حاشیه‌نشینی

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز
چهارشنبه 23 آبان 1397

دکتر قربانیان تبریزی شهردار منطقه یک در گزارش تلویزیونی بخش خبری شبکه سهند:

۲۰ میلیارد ریال بودجه جهت ساماندهی وضعیت باغ دو کمال مصوب شده است

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز
سه شنبه 22 آبان 1397

معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز:

آغاز اجرای عملیات تسطیح و رگلاژ زمین فوتبال با چمن مصنوعی در پروژه پارک سلامت

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز
يکشنبه 20 آبان 1397

شهردار کلانشهر تبریز در جریان بازدید از پروژه های شهرداری منطقه ۱

خون تازه ای در رگ پروژه‌های شهرداری منطقه یک دمیده شده است

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز
دوشنبه 14 آبان 1397

شهردار کلانشهر تبریز در جریان بازدید از پروژه پارک محله ای گلکار در منطقه یک :

دستیابی به شهر پایدار بدون توجه به محله ها که زیر سیستم های پیچیدۀ شهر هستند ممکن نخواهد بود

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز
دوشنبه 14 آبان 1397

شهردار کلانشهر تبریز در جریان بازدید از پارک بزرگ سلامت در منطقه یک :

تقویت پایداری محلات در گرو ایجاد پارکهای محله ای است

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز
دوشنبه 14 آبان 1397

شهردار کلانشهر تبریز در جریان بازدید از پروژه های شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز:

در ادبیات برنامه ریزی شهری کیفیت محیط و میزان رضایتمندی شهرونـدان مـهمترین عـامل سرعت دهی به تلاشهای شهرداری است

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز
دوشنبه 14 آبان 1397

دکتر قربانیان تبریزی شهرداری منطقه یک :

اثرات پارکهای محله ای در ارتقاء شاخص های اجتماعی ، اقتصادی ، زیست محیطی و سلامت و کالبدی در محله های شهری بسیار حائز اهمیت می باشد

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز
دوشنبه 14 آبان 1397

دکتر قربانیان تبریزی شهرداری منطقه یک :

تحول اقتصادی شهری و جلب رضایت شهروندان در گرو اجرای پروژه های عمرانی ، خدماتی و فرهنگی است

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز
دوشنبه 14 آبان 1397

توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه یک انجام پذیرفت:

عملیات زیرسازی و آسفالت کوچه یاشار در خیابان شهید مصطفی خمینی

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز
يکشنبه 13 آبان 1397