آرشیو
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

توسط امور فضای سبز منطقه یک شهرداری تبریز انجام یافت:

برف روبی پیاده روها و برف تکانی درختان سطح حوزه

برف روبی پیاده روها و برف تکانی درختان سطح حوزه به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
دوشنبه 21 بهمن 1398

مهندس پاک نهاد شهردار منطقه یک تبریز:

اقدامات ایمن سازی و روان سازی سطح حوزه شامل محلول پاشی و برف روبی کماکان تداوم دارد

اقدامات ایمن سازی و روان سازی سطح حوزه شامل محلول پاشی و برف روبی کماکان تداوم دارد به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
دوشنبه 21 بهمن 1398

توسط معاونت حوزه خدمات شهری و اجرائی منطقه یک شهرداری تبریز عملیاتی شد:

آغاز طرح پاکسازی برف و یخ از جوبهای سطح منطقه

آغاز طرح پاکسازی برف و یخ از جوبهای سطح منطقه به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
يکشنبه 20 بهمن 1398

مهندس پاک نهاد شهردار منطقه یک تبریز :

اجرای 15 برنامه فرهنگی، ورزشی و هنری برای 1500 شهروند منطقه یک در ایام ا... دهۀ مبارک فجر

اجرای 15 برنامه فرهنگی، ورزشی و هنری برای 1500 شهروند منطقه یک در ایام ا... دهۀ مبارک فجر به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
يکشنبه 20 بهمن 1398

توسط امور فرهنگی ، اجتماعی منطقه یک شهرداری تبریز برگزار شد:

کارگاه آموزش پویش ملی مبارزه با سرطان در بوستان بانوان شمس

کارگاه آموزش پویش ملی مبارزه با سرطان در بوستان بانوان شمس به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
يکشنبه 20 بهمن 1398

توسط امور فرهنگی و اجتماعی منطقه یک شهرداری تبریز برگزار شد:

برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت ایام ا... دهه مبارک فجر در بوستان بانوان شمس

برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت ایام ا... دهه مبارک فجر در بوستان بانوان شمس به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
شنبه 19 بهمن 1398

توسط امور فضای سبز منطقه یک شهرداری تبریز در قالب طرح گوزل تبریزیم انجام یافت :

اجرای طرح رفع نواقص بوستانها و حذف زواید فیزیکی و بصری

اجرای طرح  رفع نواقص بوستانها و حذف زواید فیزیکی و بصری به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
شنبه 19 بهمن 1398

مهندس پاک نهاد شهردار منطقه یک تبریز:

اجرای 20 تن آسفالت ریزی در مسیر خیابان استاندارد

اجرای 20 تن آسفالت ریزی در مسیر خیابان استاندارد به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
شنبه 19 بهمن 1398

توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه یک شهرداری تبریز آغاز شد:

اجرای عملیات کاتر زنی آسفالت به منظور اصلاحات هندسی در خیابان بعثت

اجرای عملیات کاتر زنی آسفالت به منظور اصلاحات هندسی در خیابان بعثت به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهراری تبریز
شنبه 19 بهمن 1398

توسط امور فرهنگی، اجتماعی منطقه یک شهرداری تبریز برگزار شد:

برگزاری مسابقه خوشنویسی با موضوع ((انقلاب اسلامی و هنر دینی))

برگزاری مسابقه خوشنویسی با موضوع ((انقلاب اسلامی و هنر دینی)) به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
پنجشنبه 17 بهمن 1398