کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

مهندس پاک نهاد شهردار منطقه یک تبریز:

تامین مالی حدود ۸ میلیارد ریال در راستای اجرای پروژه مقبره الشعراء (ضلع غربی و جنوب غربی)توسط منطقه یک شهرداری تبریز

تامین مالی حدود ۸ میلیارد ریال در راستای اجرای پروژه مقبره الشعراء (ضلع غربی و جنوب غربی)توسط منطقه یک شهرداری تبریز به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
پنجشنبه 3 بهمن 1398

خستگی ناپذیری نیروهای حافظ فضای سبز در برف تکانی شاخه های درختان سطح منطقه یک

خستگی ناپذیری نیروهای حافظ فضای سبز در برف تکانی شاخه های درختان سطح منطقه یک به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
پنجشنبه 3 بهمن 1398

مهندس پاک نهاد شهردار منطقه یک تبریز :

تمام نیروهای معاونت حوزه خدمات شهری و اجرائی منطقه یک همچنان در آماده باش کامل خواهند بود

 تمام نیروهای معاونت حوزه خدمات شهری و اجرائی منطقه یک همچنان در آماده باش کامل خواهند بود به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
پنجشنبه 3 بهمن 1398

مهندس پاک نهاد شهردار منطقه یک تبریز :

اجرای عملیات لکه گیری بوسیله آسفالت سرد در بلوار ۲۹ بهمن و استاد شهریار

 اجرای عملیات لکه گیری بوسیله آسفالت سرد در بلوار ۲۹ بهمن و استاد شهریار به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
پنجشنبه 3 بهمن 1398

مهندس پاک نهاد شهردار منطقه یک تبریز :

پروژه‌های زیرساختی منطقه با رویکرد زیباسازی اجرایی می گردد

پروژه‌های زیرساختی منطقه با رویکرد زیباسازی اجرایی می گردد به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
چهارشنبه 2 بهمن 1398

در پی تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز و آزادسازی خیابان جدیدالحداث شهید عزیزی انجام شد:

تقدیر هیات امناء خیابان شهید عزیزی از شهردار منطقه یک تبریز

تقدیر هیات امناء خیابان شهید عزیزی از شهردار منطقه یک تبریز به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
چهارشنبه 2 بهمن 1398

مهندس پاک نهاد شهردار منطقه یک تبریز:

بازیابی هویت تبریز با اجرای پروژه هایی همچون مجموعه دو کمال / پیشرفت 35 درصدی پروژه

بازیابی هویت تبریز با اجرای پروژه هایی همچون مجموعه دو کمال / پیشرفت 35 درصدی پروژه به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
چهارشنبه 2 بهمن 1398

توسط امور فضای سبز منطقه یک شهرداری تبریز در قالب طرح (( گوزل تبریزیم)) انجام شد:

تولید تمامی مراحل گل و گیاه در گلخانه منطقه یک

تولید تمامی مراحل گل و گیاه در گلخانه منطقه یک به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
دوشنبه 30 دي 1398

مهندس پاک نهاد شهردار منطقه یک تبریز :

خطرات مسیر خیابان جدیدالاحداث شهید عزیزی با تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز رفع شد

خطرات مسیر خیابان جدیدالاحداث شهید عزیزی با تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز رفع شد به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
دوشنبه 30 دي 1398

مهندس پاک نهاد شهردار منطقه یک تبریز :

گام بلند منطقه یک شهرداری در پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز

گام بلند منطقه یک شهرداری در پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
دوشنبه 30 دي 1398