کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

مهندس پورخردمند شهردار منطقه یک خبر داد:

۵۰۰۰ متر مربع پیاده روسازی و کفسازی سطح حوزه منطقه طی ۸ ماه سالجاری/ پروژه های انسان محور اولویت اجرائی منطقه است

۵۰۰۰ متر مربع پیاده روسازی و کفسازی سطح حوزه منطقه طی ۸ ماه سالجاری/ پروژه های انسان محور اولویت اجرائی منطقه است  به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز
چهارشنبه 12 آذر 1399

توسط امور فرهنگی، اجتماعی شهرداری منطقه یک طی ۸ ماه انجام پذیرفت:

۱۶۰۰ ساعت آموزش شهروندی به صورت فضاهای مجازی توسط ۲۸ نفر مربی منطقه یک

۱۶۰۰ ساعت آموزش شهروندی به صورت فضاهای مجازی توسط ۲۸ نفر مربی منطقه یک به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز
چهارشنبه 12 آذر 1399

مهندس پورخردمند شهردار منطقه یک تبریز خبر داد :

 با انجام تمهیدات زمستانی، اجرای پروژه کانال سرپوشیده آبهای سطحی خیابان انقلاب تسریع یافت

  با انجام تمهیدات زمستانی، اجرای پروژه کانال سرپوشیده آبهای سطحی خیابان انقلاب تسریع یافت به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز
چهارشنبه 12 آذر 1399

به منظور پیشگیری از تجمع روان آبهای مسیر اتوبان پاسداران اجرایی شد:

 پاکسازی و جمع آوری نخاله های سرتاسری این مسیر در محدوده منطقه یک

 پاکسازی و جمع آوری نخاله های سرتاسری این مسیر در محدوده منطقه یک به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز
چهارشنبه 12 آذر 1399

اجرای بیست و دومین مرحله مصوبات ستاد قرارگاه شماره یک مبارزه با کرونا توسط شهرداری منطقه یک تبریز

در مسیر خیابانهای امام(ره)، چایکنار(فارابی) ، سیلاب ، احمدآباد ، عباسی، یوسف آباد

در مسیر خیابانهای امام(ره)، چایکنار(فارابی) ، سیلاب ، احمدآباد ، عباسی، یوسف آباد به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز
سه شنبه 11 آذر 1399

توسط شهرداری منطقه یک اجرائی شد:

عملیات سنگفرش در بستر پروژه ساماندهی مهران رود

عملیات سنگفرش در بستر پروژه ساماندهی مهران رود به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز
سه شنبه 11 آذر 1399

تداوم عملیات پیاده روسازی و جدول گذاری پروژه تقاطع ولیعصر (عج) با بلوار ۲۹ بهمن 

تداوم عملیات پیاده روسازی و جدول گذاری پروژه تقاطع ولیعصر (عج) با بلوار ۲۹ بهمن  به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز
سه شنبه 11 آذر 1399

به روایت تصویر

فصل زیبای پائیز و نگاهی به پارکهای سطح حوزه شهرداری منطقه یک ( پارک آتالار،آنالار )

فصل زیبای پائیز و نگاهی به پارکهای سطح حوزه شهرداری منطقه یک ( پارک آتالار،آنالار ) به گزارش امور ارتباطات شهدراری منطقه یک تبریز
سه شنبه 11 آذر 1399

به روایت تصویر

فصل زیبای پائیز و نگاهی به پارکهای سطح حوزه شهرداری منطقه یک ( پارک نظامی )

فصل زیبای پائیز و نگاهی به پارکهای سطح حوزه شهرداری منطقه یک ( پارک نظامی ) به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز
سه شنبه 11 آذر 1399

به روایت تصویر

فصل زیبای پائیز و نگاهی به پارکهای سطح حوزه شهرداری منطقه یک ( پارک ایثار )

فصل زیبای پائیز و نگاهی به پارکهای سطح حوزه شهرداری منطقه یک ( پارک ایثار ) به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز
سه شنبه 11 آذر 1399