کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

بازدید میدانی مهندس پاک نهاد شهردار منطقه یک و دکتر برزگر جلالی مدیر عـامل سازمان سیما منظر از حوزه فضای سبز منطقه یک:

بازدید میدانی مهندس پاک نهاد شهردار منطقه یک و دکتر برزگر جلالی مدیر عـامل سازمان سیما منظر از حوزه فضای سبز منطقه یک: به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
دوشنبه 22 مهر 1398

دکتر برزگر جلالی مدیر عامل سازمان سیما منظر شهرداری تبریز در جریان بازدید از فضاهای سبز منطقه یک:

حفظ و تعادل محیط زیست شهری، تعدیل آلودگی هوا و پرورش روح و جسم از اثرات فضاهای سبز می‌باشد

حفظ و تعادل محیط زیست شهری، تعدیل آلودگی هوا و پرورش روح و جسم از اثرات فضاهای سبز می‌باشد به گزارش امور ارتباطات منطقه‌ یک شهرداری تبریز
دوشنبه 22 مهر 1398

مهندس پاک نهاد شهردار منطقه یک در بازدید میدانی از فضاهای سبز سطح منطقه:

توسعه فضاهای سبز و تنوع زیست شهری در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان اثرگذار است

توسعه فضاهای سبز و تنوع زیست شهری در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان اثرگذار است به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
دوشنبه 22 مهر 1398

توسط امور فرهنگی اجتماعی منطقه یک شهرداری تبریز برگزار گردید:

کارگاه آموزشی تفکیک زباله از مبدا با حضور کارشناسان سازمان پسماند

کارگاه آموزشی تفکیک زباله از مبدا با حضور کارشناسان سازمان پسماند به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
دوشنبه 22 مهر 1398

مهندس پاک نهاد شهردار منطقه یک تبریز :

اجرای عملیات درزگیری آسفالت به میزان ۳۰۰۰ متر در مسیر گلکار تا اول خیابان هفت تیر

اجرای عملیات درزگیری آسفالت به میزان ۳۰۰۰ متر در مسیر گلکار تا اول خیابان هفت تیر به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
يکشنبه 21 مهر 1398

مهندس پاک نهاد شهردار منطقه یک تبریز:

۵۰ تن آسفالت ریزی در چند کوچه واقع در خیابان عباسی

۵۰ تن آسفالت ریزی در چند کوچه واقع در خیابان عباسی به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
يکشنبه 21 مهر 1398

توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه یک شهرداری تبریز تداوم دارد:

عملیات پروژه پیاده گذر کریمخان در ولی عصر (عج)

عملیات پروژه پیاده گذر کریمخان در ولی عصر (عج) به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
يکشنبه 21 مهر 1398

توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه یک انجام پذیرفت:

اجرای عملیات ماکادام ریزی در پروژه بازآفرینی شهری ربع رشیدی

اجرای عملیات ماکادام ریزی در پروژه بازآفرینی شهری ربع رشیدی به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
يکشنبه 21 مهر 1398

مهندس پاک نهاد شهردار منطقه یک تبریز در جریان بازدید از پروژه احداث بوستان آخر خیابان شهید رجایی (یوسف آباد):

احداث بوستان های محله ای در ارتقاء کیفیت محیطی نقش موثری دارند

احداث بوستان های محله ای در ارتقاء کیفیت محیطی نقش موثری دارند به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
شنبه 20 مهر 1398

مهندس پاک نهاد شهردار منطقه یک تبریز در جریان بازدید از اجرای پروژه زیرسازی مسیر آخر خیابان شهید رجایی (یوسف آباد)

آغاز آسفالت ریزی به میزان ۱۵۰۰ تن در ۱۶۰۰۰ متر مربع و ۱۰۰۰ متر طول مسیر

 آغاز آسفالت ریزی به میزان ۱۵۰۰ تن در ۱۶۰۰۰ متر مربع و ۱۰۰۰ متر طول مسیر به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
شنبه 20 مهر 1398