واحد سازمانی
نام و نام خانوادگی
 • مدیر منطقه ( حمید شاهوردی )
  • مسئول دفتر ( ..... ..... )
  • مسئول حراست ( احمد کریمی پور )
  • مسئول امور ارتباطات ( رامین راستی )
  • مسئول بازرسی ( یونس رفیعی )
  • مسئول امور فرهنگی و اجتماعی ( رامین راستی )
   • کارشناس فرهنگی ( )
  • مسئول امور حقوقی ( حسن عابدی )
   • کارشناس حقوقی ( )
   • کارشناس امور حقوقی- مسئول اجرائیات ( )
   • کارشناس ابلاغ و اجرای آراء ( )
   • کارشناس قراردادها ( )
  • رئیس اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی ( حسین فرهنگی )
  • معاون مالی و اقتصادی ( یدالله ابراهیم پور )
  • معاون شهرسازی و معماری ( حسن زینالی )
   • رئیس اداره شهرسازی و معماری ( میرجعفر احسانی )
    • کارشناس معماری ( )
    • کارشناس شهرسازی ( )
    • کارشناس شهرسازی ( )
    • کارشناس صدورپروانه ( )
    • کارشناس شهرسازی و معماری ( )
    • کارشناس شهرسازی - طرح تفضیلی ( )
    • کارشناس شهرسازی - گذربندی ( علیرضا خراسانی )
    • کارشناس مهندسین ناظر ( )
    • کارشناس نقشه برداری ( )
    • کارشناس GIS ( )
    • کارشناس شهرسازی ( )
    • کارشناس حریم ( )
   • رئیس اداره نظارت و پیشگیری از تخلفات ساختمانی ( میرجعفر احسانی )
    • کارشناس کنترل تخلفات ( )
    • کارشناس کنترل تخلفات ( )
    • کارشناس کنترل تخلفات ( )
    • کارشناس کنترل تخلفات ( )
    • کارشناس کنترل تخلفات ( )
  • معاون فنی و عمرانی ( رامین نصرالله پور )
   • رئیس اداره عمرانی ( )
    • کارشناس تعمیر و نگهداری ( )
    • کارشناس معماری ( )
    • کارشناس عمران -ناظر پروژه ها ( )
    • کارشناس عمران - ناظر پروژه ها ( )
    • کارشناس عمران - ناظر پروژه ها ( )
    • کارشناس مکانیک ناظر تاسیسات ( )
    • کارشناس برق ناظر تاسیسات ( )
    • کارشناس نقشه ( بهنام بنائی )
    • کارشناس عمران -کنترل پروژه ( )
    • کارشناس عمران - امور امانی ( )
   • رئیس اداره حمل و نقل و ترافیک ( رضا قاسمی گنجه لو )
    • کارشناس حمل و نقل و ترافیک ( )
    • کارشناس حمل و نقل و ترافیک ( )
    • کارشناس حمل و نقل و ترافیک ( )
   • مسئول حفاری و جابجایی تاسیسات ( )
    • کارشناس تاسیسات ( )
    • کارشناس تاسیسات ( )
  • معاون خدمات شهری ( رضا امانی )
   • کارشناس حقوقی - اجرائیات ( )
   • امور نظارت بر خدمات شهری ( )
    • کارشناس فضای سبز ( محمد محمدی )
    • کارشناس محیط زیست ( )
    • کارشناس زیباسازی و تبلیغات شهری ( )
   • مسئول نگهداری و تعمیرات و تاسیسات ( )
    • کارشناس تاسیسات ( )
    • کارشناس خدمات شهری ( )
    • کارشناس بهداشت محیط ( )
   • مسئول ناحیه یک ( محمد قربانی )
    • کارشناس خدمات شهری ( )
    • کارشناس عمران ( )
    • کارشناس پیشگیری و رفع تخلفات شهری ( )
   • مسئول ناحیه دو ( منتظر احمدی )
    • کارشناس خدمات شهری ( )
    • کارشناس عمران ( )
    • کارشناس پیشگیری و رفع تخلفات شهری ( )
   • مسئول ناحیه سه ( حسین قاسمی )
    • کارشناس خدمات شهری ( )
    • کارشناس عمران ( )
    • کارشناس پیشگیری و رفع تخلفات شهری ( )