مناقصات و مزایدات
يکشنبه سی ام تير 1398
تعداد بازدید: 36
چهارشنبه بیست و ششم تير 1398
تعداد بازدید: 25
آگــــهی منـــــاقصه عمـومی / روزنـــــــامه آفرینش - پنجشنبه 30خرداد ماه 98

آگــــهی منـــــاقصه عمـومی / روزنـــــــامه آفرینش - پنجشنبه 30خرداد ...

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز
پنجشنبه سی ام خرداد 1398
تعداد بازدید: 22
سه شنبه هفتم خرداد 1398
تعداد بازدید: 30
يکشنبه بیست و نهم ارديبهشت 1398
تعداد بازدید: 23
آگــــهی منـــــاقصه عمـومی / روزنـــــــامه طرح نــو -شنبه 14 اردیبهشت ماه سال 98

آگــــهی منـــــاقصه عمـومی / روزنـــــــامه طرح نــو -شنبه 14 اردیبهش ...

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز
شنبه چهاردهم ارديبهشت 1398
تعداد بازدید: 19
آگــــهی منـــــاقصه عمـومی / روزنـــــــامه ساقی آذربایجان -چهارشنبه 28 فروردین ماه 98

آگــــهی منـــــاقصه عمـومی / روزنـــــــامه ساقی آذربایجان -چهارشنبه ...

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز
چهارشنبه بیست و هشتم فروردين 1398
تعداد بازدید: 24
آگــــهی مزایده عمـومی / روزنـــــــامه پیام آذربایجان -پنجشنبه 9 اسفند ماه 97

آگــــهی مزایده عمـومی / روزنـــــــامه پیام آذربایجان -پنجشنبه 9 اسفن ...

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز
پنجشنبه نهم اسفند 1397
تعداد بازدید: 57
آگــــهی منـــــاقصه عمـومی / روزنـــــــامه مهد آزادی -پنجشنبه 9 اسفند ماه 97

آگــــهی منـــــاقصه عمـومی / روزنـــــــامه مهد آزادی -پنجشنبه 9 اسفن ...

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز
پنجشنبه نهم اسفند 1397
تعداد بازدید: 24
آگــــهی منـــــاقصه عمـومی / روزنـــــــامه نگین آذربایجان - یکشنبه 14 بهمن ماه 97

آگــــهی منـــــاقصه عمـومی / روزنـــــــامه نگین آذربایجان - یکشنبه 1 ...

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز
دوشنبه پانزدهم بهمن 1397
تعداد بازدید: 27
آرشیو Print RSS