مناقصات و مزایدات
شنبه چهارم آبان 1398
تعداد بازدید: 81
دوشنبه هشتم مهر 1398
تعداد بازدید: 41
يکشنبه سی ام تير 1398
تعداد بازدید: 65
چهارشنبه بیست و ششم تير 1398
تعداد بازدید: 52
آگــــهی منـــــاقصه عمـومی / روزنـــــــامه آفرینش - پنجشنبه 30خرداد ماه 98

آگــــهی منـــــاقصه عمـومی / روزنـــــــامه آفرینش - پنجشنبه 30خرداد ...

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز
پنجشنبه سی ام خرداد 1398
تعداد بازدید: 37
سه شنبه هفتم خرداد 1398
تعداد بازدید: 47
يکشنبه بیست و نهم ارديبهشت 1398
تعداد بازدید: 52
آگــــهی منـــــاقصه عمـومی / روزنـــــــامه طرح نــو -شنبه 14 اردیبهشت ماه سال 98

آگــــهی منـــــاقصه عمـومی / روزنـــــــامه طرح نــو -شنبه 14 اردیبهش ...

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز
شنبه چهاردهم ارديبهشت 1398
تعداد بازدید: 35
آگــــهی منـــــاقصه عمـومی / روزنـــــــامه ساقی آذربایجان -چهارشنبه 28 فروردین ماه 98

آگــــهی منـــــاقصه عمـومی / روزنـــــــامه ساقی آذربایجان -چهارشنبه ...

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز
چهارشنبه بیست و هشتم فروردين 1398
تعداد بازدید: 42
آگــــهی مزایده عمـومی / روزنـــــــامه پیام آذربایجان -پنجشنبه 9 اسفند ماه 97

آگــــهی مزایده عمـومی / روزنـــــــامه پیام آذربایجان -پنجشنبه 9 اسفن ...

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز
پنجشنبه نهم اسفند 1397
تعداد بازدید: 103
آرشیو Print RSS