محتوای 3
 
 
 
 تبریز 2018

 
 پیام سال
 
 تماس با ما

 
 صفحه اول روزنامه ها

 
 سایت خبری شهرداری

 
  امروز
چهارشنبه
شهريور 1398
27
قمری:19 محرم 1441

میلادی:18 سپتامبر 2019
 
 

 
 
 
 خدمات الکترونیکی 
 طرح تکریم ارباب رجوع


 
 
 
 دعای فرج

 
 شهرنما

 
 
مهمان : 0
اعضا آنلاین : 0
امروز : 0
ماه : 0
تعدا مطالب : 3111
كل : 42258
 
 
 
 
 
 
 اخبار
چهارشنبه بیست و هفتم شهريور 1398
تعداد بازدید: 19
چهارشنبه بیست و هفتم شهريور 1398
تعداد بازدید: 4
چهارشنبه بیست و هفتم شهريور 1398
تعداد بازدید: 3
سه شنبه بیست و ششم شهريور 1398
تعداد بازدید: 26
سه شنبه بیست و ششم شهريور 1398
تعداد بازدید: 18
سه شنبه بیست و ششم شهريور 1398
تعداد بازدید: 20
سه شنبه بیست و ششم شهريور 1398
تعداد بازدید: 33
دوشنبه بیست و پنجم شهريور 1398
تعداد بازدید: 126
دوشنبه بیست و پنجم شهريور 1398
تعداد بازدید: 73
دوشنبه بیست و پنجم شهريور 1398
تعداد بازدید: 59
دوشنبه بیست و پنجم شهريور 1398
تعداد بازدید: 36
يکشنبه بیست و چهارم شهريور 1398
تعداد بازدید: 46
يکشنبه بیست و چهارم شهريور 1398
تعداد بازدید: 29
يکشنبه بیست و چهارم شهريور 1398
تعداد بازدید: 31
شنبه بیست و سوم شهريور 1398
تعداد بازدید: 35
شنبه بیست و سوم شهريور 1398
تعداد بازدید: 37
پنجشنبه بیست و یکم شهريور 1398
تعداد بازدید: 45
پنجشنبه بیست و یکم شهريور 1398
تعداد بازدید: 147
پنجشنبه بیست و یکم شهريور 1398
تعداد بازدید: 26
چهارشنبه بیستم شهريور 1398
تعداد بازدید: 36
چهارشنبه بیستم شهريور 1398
تعداد بازدید: 57
چهارشنبه بیستم شهريور 1398
تعداد بازدید: 44
چهارشنبه بیستم شهريور 1398
تعداد بازدید: 119
آرشیو Print RSS
 
 
يکشنبه سی ام تير 1398
تعداد بازدید: 81
چهارشنبه بیست و ششم تير 1398
تعداد بازدید: 74
پنجشنبه سی ام خرداد 1398
تعداد بازدید: 82
آگــــهی تمــلک / روزنـــــــامه مهد تمدن - چهارشنبه 22 خرداد ماه 98

آگــــهی تمــلک / روزنـــــــامه مهد تمدن - چهارشنبه 22 خرداد ماه 98

امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز
چهارشنبه بیست و دوم خرداد 1398
تعداد بازدید: 87
سه شنبه هفتم خرداد 1398
تعداد بازدید: 66
يکشنبه بیست و نهم ارديبهشت 1398
تعداد بازدید: 63
شنبه چهاردهم ارديبهشت 1398
تعداد بازدید: 55
چهارشنبه بیست و هشتم فروردين 1398
تعداد بازدید: 76
آگــــهی مزایده عمـومی / روزنـــــــامه پیام آذربایجان -پنجشنبه 9 اسفند ماه 97

آگــــهی مزایده عمـومی / روزنـــــــامه پیام آذربایجان -پنجشنبه 9 اسفند ماه 97

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز
پنجشنبه نهم اسفند 1397
تعداد بازدید: 68
آگــــهی منـــــاقصه عمـومی / روزنـــــــامه مهد آزادی -پنجشنبه 9 اسفند ماه 97

آگــــهی منـــــاقصه عمـومی / روزنـــــــامه مهد آزادی -پنجشنبه 9 اسفند ماه 97

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز
پنجشنبه نهم اسفند 1397
تعداد بازدید: 68
آرشیو Print RSS