محتوای 3
 
 
 
 تبریز 2018

 
 پیام سال
 
 تماس با ما


 
 
 صفحه اول روزنامه ها

 
 سایت خبری شهرداری

 
  امروز
جمعه
فروردين 1398
30
قمری:14 شعبان 1440

میلادی:19 آوریل 2019
 
 

 
 
 
 خدمات الکترونیکی 
 طرح تکریم ارباب رجوع
 
 
 
 دعای فرج

 
 شهرنما

 
 
مهمان : 0
اعضا آنلاین : 0
امروز : 32
ماه : 11861
تعدا مطالب : 2713
كل : 98730
 
 
 
 
 
 
 
 اخبار
پنجشنبه بیست و نهم فروردين 1398
تعداد بازدید: 7
پنجشنبه بیست و نهم فروردين 1398
تعداد بازدید: 12
چهارشنبه بیست و هشتم فروردين 1398
تعداد بازدید: 19
چهارشنبه بیست و هشتم فروردين 1398
تعداد بازدید: 35
چهارشنبه بیست و هشتم فروردين 1398
تعداد بازدید: 38
چهارشنبه بیست و هشتم فروردين 1398
تعداد بازدید: 19
چهارشنبه بیست و هشتم فروردين 1398
تعداد بازدید: 18
چهارشنبه بیست و هشتم فروردين 1398
تعداد بازدید: 4
سه شنبه بیست و هفتم فروردين 1398
تعداد بازدید: 23
سه شنبه بیست و هفتم فروردين 1398
تعداد بازدید: 24
سه شنبه بیست و هفتم فروردين 1398
تعداد بازدید: 22
سه شنبه بیست و هفتم فروردين 1398
تعداد بازدید: 24
دوشنبه بیست و ششم فروردين 1398
تعداد بازدید: 19
دوشنبه بیست و ششم فروردين 1398
تعداد بازدید: 12
آغاز کلاسهای آموزشی و ورزشی در فرهنگسرای شهید بهشتی

آغاز کلاسهای آموزشی و ورزشی در فرهنگسرای شهید بهشتی

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز
دوشنبه بیست و ششم فروردين 1398
تعداد بازدید: 12
يکشنبه بیست و پنجم فروردين 1398
تعداد بازدید: 9
يکشنبه بیست و پنجم فروردين 1398
تعداد بازدید: 11
يکشنبه بیست و پنجم فروردين 1398
تعداد بازدید: 10
شنبه بیست و چهارم فروردين 1398
تعداد بازدید: 53
شنبه بیست و چهارم فروردين 1398
تعداد بازدید: 40
شنبه بیست و چهارم فروردين 1398
تعداد بازدید: 31
شنبه بیست و چهارم فروردين 1398
تعداد بازدید: 51
شنبه بیست و چهارم فروردين 1398
تعداد بازدید: 35
آرشیو Print RSS
 
 
چهارشنبه بیست و هشتم فروردين 1398
تعداد بازدید: 38
آگــــهی مزایده عمـومی / روزنـــــــامه پیام آذربایجان -پنجشنبه 9 اسفند ماه 97

آگــــهی مزایده عمـومی / روزنـــــــامه پیام آذربایجان -پنجشنبه 9 اسفند ماه 97

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز
پنجشنبه نهم اسفند 1397
تعداد بازدید: 61
آگــــهی منـــــاقصه عمـومی / روزنـــــــامه مهد آزادی -پنجشنبه 9 اسفند ماه 97

آگــــهی منـــــاقصه عمـومی / روزنـــــــامه مهد آزادی -پنجشنبه 9 اسفند ماه 97

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز
پنجشنبه نهم اسفند 1397
تعداد بازدید: 62
دوشنبه پانزدهم بهمن 1397
تعداد بازدید: 101
آگـــــهی مزایده عمومی - روزنـــامه خوش خبر - دوشنــبه24 دی 1397

آگـــــهی مزایده عمومی - روزنـــامه خوش خبر - دوشنــبه24 دی 1397

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز
دوشنبه بیست و چهارم دي 1397
تعداد بازدید: 79
آگــــهی منـــــاقصه عمـومی / روزنـــــــامه عجب شیر -پنجشنبه 6 دی ماه 97

آگــــهی منـــــاقصه عمـومی / روزنـــــــامه عجب شیر -پنجشنبه 6 دی ماه 97

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز
پنجشنبه ششم دي 1397
تعداد بازدید: 137
آگــــهی مزایده عمـومی / روزنـــــــامه امین -پنجشنبه 29 آذر ماه 97

آگــــهی مزایده عمـومی / روزنـــــــامه امین -پنجشنبه 29 آذر ماه 97

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز
پنجشنبه بیست و نهم آذر 1397
تعداد بازدید: 111
چهارشنبه بیست و هشتم آذر 1397
تعداد بازدید: 101
آگــــهی منـــــاقصه عمـومی / روزنـــــــامه صائب تبریزی -یکشنبه 27 آبان ماه 97

آگــــهی منـــــاقصه عمـومی / روزنـــــــامه صائب تبریزی -یکشنبه 27 آبان ماه 97

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز
يکشنبه بیست و هفتم آبان 1397
تعداد بازدید: 112
آگــــهی منـــــاقصه عمـومی / روزنـــــــامه عصرآزادی -دوشنبه 26 شهریور ماه 97

آگــــهی منـــــاقصه عمـومی / روزنـــــــامه عصرآزادی -دوشنبه 26 شهریور ماه 97

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز
دوشنبه دوم مهر 1397
تعداد بازدید: 157
آرشیو Print RSS