• امور ارتباطات منطقه یک
  • امورارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
  • پارک شمس تبریزی
  • پارک شمس تبریزی
  • پارک شمس تبریزی
 
 تبریز 2018
                                    
 
 
  
 تماس با ما

 
 
 معرفی امور فرهنگی،اجتماعی شهرداری منطقه یک
 
 صفحه اول روزنامه ها

 
  امروز
پنجشنبه
آذر 1399
13
قمری:18 ربيع الثاني 1442

میلادی:3 دسامبر 2020
 
  
 
 
 
 خدمات الکترونیکی 
 طرح تکریم ارباب رجوع
 
 دعای فرج

 
 شهرنما

 
 
مهمان : 0
اعضا آنلاین : 0
امروز : 0
ماه : 17954
تعدا مطالب : 4670
كل : 1048540
 
 
 
 
 
 
 اخبار
چهارشنبه دوازدهم آذر 1399
تعداد بازدید: 17
چهارشنبه دوازدهم آذر 1399
تعداد بازدید: 6
چهارشنبه دوازدهم آذر 1399
تعداد بازدید: 16
چهارشنبه دوازدهم آذر 1399
تعداد بازدید: 3
سه شنبه یازدهم آذر 1399
تعداد بازدید: 5
سه شنبه یازدهم آذر 1399
تعداد بازدید: 32
سه شنبه یازدهم آذر 1399
تعداد بازدید: 33
سه شنبه یازدهم آذر 1399
تعداد بازدید: 12
سه شنبه یازدهم آذر 1399
تعداد بازدید: 12
سه شنبه یازدهم آذر 1399
تعداد بازدید: 9
سه شنبه یازدهم آذر 1399
تعداد بازدید: 13
سه شنبه یازدهم آذر 1399
تعداد بازدید: 9
سه شنبه یازدهم آذر 1399
تعداد بازدید: 7
دوشنبه دهم آذر 1399
تعداد بازدید: 36
دوشنبه دهم آذر 1399
تعداد بازدید: 21
دوشنبه دهم آذر 1399
تعداد بازدید: 16
دوشنبه دهم آذر 1399
تعداد بازدید: 6
دوشنبه دهم آذر 1399
تعداد بازدید: 5
دوشنبه دهم آذر 1399
تعداد بازدید: 6
يکشنبه نهم آذر 1399
تعداد بازدید: 61
يکشنبه نهم آذر 1399
تعداد بازدید: 24
يکشنبه نهم آذر 1399
تعداد بازدید: 17
يکشنبه نهم آذر 1399
تعداد بازدید: 17
يکشنبه نهم آذر 1399
تعداد بازدید: 17
يکشنبه نهم آذر 1399
تعداد بازدید: 24
يکشنبه نهم آذر 1399
تعداد بازدید: 40
يکشنبه نهم آذر 1399
تعداد بازدید: 17
يکشنبه نهم آذر 1399
تعداد بازدید: 6
شنبه هشتم آذر 1399
تعداد بازدید: 57
شنبه هشتم آذر 1399
تعداد بازدید: 35
آرشیو Print RSS
 
 
چهارشنبه چهاردهم آبان 1399
تعداد بازدید: 26
آگهی منـاقصه عمـومی / روزنــامه امین - چهارشنبه 23 مهر ماه سال 1399

آگهی منـاقصه عمـومی / روزنــامه امین - چهارشنبه 23 مهر ماه سال 1399

به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری بتریز
چهارشنبه بیست و سوم مهر 1399
تعداد بازدید: 23
چهارشنبه نوزدهم شهريور 1399
تعداد بازدید: 56
چهارشنبه بیست و پنجم تير 1399
تعداد بازدید: 51
شنبه دهم خرداد 1399
تعداد بازدید: 118
پنجشنبه یازدهم ارديبهشت 1399
تعداد بازدید: 35
چهارشنبه یازدهم دي 1398
تعداد بازدید: 151
شنبه چهارم آبان 1398
تعداد بازدید: 93
دوشنبه هشتم مهر 1398
تعداد بازدید: 87
يکشنبه سی ام تير 1398
تعداد بازدید: 125
آرشیو Print RSS