• امورارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
 • امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
 • امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
 • امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
 • امورارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
 • امورارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
 • امورارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
 • امورارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
 • امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
 • امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
 • امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
 • امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
 • امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
 • امورارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
 • بوستان بزرگ ولی عصر(عج)
 • امورارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
 
 تبریز 2018
                                 
 
 
  
 تماس با ما


 
 
 صفحه اول روزنامه ها

 
  امروز
چهارشنبه
خرداد 1399
7
قمری:04 شوال 1441

میلادی:27 مه 2020
 
  
 
 
 
 خدمات الکترونیکی

 
 طرح تکریم ارباب رجوع
 
 دعای فرج

 
 شهرنما

 
 
مهمان : 0
اعضا آنلاین : 0
امروز : 0
ماه : 0
تعدا مطالب : 3970
كل : 42258
 
 
 
 
 
آغاز طرح هرس شاخه های خشک درختان جهت جوان سازی فضای سبز

آغاز طرح هرس شاخه های خشک درختان جهت جوان سازی فضای سبز

به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز

 
 
 اخبار
چهارشنبه هفتم خرداد 1399
تعداد بازدید: 6
چهارشنبه هفتم خرداد 1399
تعداد بازدید: 11
چهارشنبه هفتم خرداد 1399
تعداد بازدید: 7
چهارشنبه هفتم خرداد 1399
تعداد بازدید: 6
سه شنبه ششم خرداد 1399
تعداد بازدید: 94
سه شنبه ششم خرداد 1399
تعداد بازدید: 20
سه شنبه ششم خرداد 1399
تعداد بازدید: 11
سه شنبه ششم خرداد 1399
تعداد بازدید: 25
سه شنبه ششم خرداد 1399
تعداد بازدید: 12
سه شنبه ششم خرداد 1399
تعداد بازدید: 17
سه شنبه ششم خرداد 1399
تعداد بازدید: 29
سه شنبه ششم خرداد 1399
تعداد بازدید: 8
سه شنبه ششم خرداد 1399
تعداد بازدید: 6
شنبه سوم خرداد 1399
تعداد بازدید: 22
شنبه سوم خرداد 1399
تعداد بازدید: 24
شنبه سوم خرداد 1399
تعداد بازدید: 56
شنبه سوم خرداد 1399
تعداد بازدید: 9
شنبه سوم خرداد 1399
تعداد بازدید: 29
شنبه سوم خرداد 1399
تعداد بازدید: 13
پنجشنبه یکم خرداد 1399
تعداد بازدید: 23
پنجشنبه یکم خرداد 1399
تعداد بازدید: 11
پنجشنبه یکم خرداد 1399
تعداد بازدید: 15
پنجشنبه یکم خرداد 1399
تعداد بازدید: 13
پنجشنبه یکم خرداد 1399
تعداد بازدید: 52
پنجشنبه یکم خرداد 1399
تعداد بازدید: 15
پنجشنبه یکم خرداد 1399
تعداد بازدید: 14
چهارشنبه سی و یکم ارديبهشت 1399
تعداد بازدید: 48
چهارشنبه سی و یکم ارديبهشت 1399
تعداد بازدید: 83
چهارشنبه سی و یکم ارديبهشت 1399
تعداد بازدید: 89
چهارشنبه سی و یکم ارديبهشت 1399
تعداد بازدید: 80
آرشیو Print RSS
 
 
پنجشنبه یازدهم ارديبهشت 1399
تعداد بازدید: 10
چهارشنبه یازدهم دي 1398
تعداد بازدید: 125
شنبه چهارم آبان 1398
تعداد بازدید: 71
دوشنبه هشتم مهر 1398
تعداد بازدید: 62
يکشنبه سی ام تير 1398
تعداد بازدید: 107
چهارشنبه بیست و ششم تير 1398
تعداد بازدید: 97
پنجشنبه سی ام خرداد 1398
تعداد بازدید: 110
آگــــهی تمــلک / روزنـــــــامه مهد تمدن - چهارشنبه 22 خرداد ماه 98

آگــــهی تمــلک / روزنـــــــامه مهد تمدن - چهارشنبه 22 خرداد ماه 98

امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز
چهارشنبه بیست و دوم خرداد 1398
تعداد بازدید: 122
سه شنبه هفتم خرداد 1398
تعداد بازدید: 90
يکشنبه بیست و نهم ارديبهشت 1398
تعداد بازدید: 89
آرشیو Print RSS