• امور ارتباطات منطقه یک
 
 تبریز 2018
 
                              
 
 
  
 تماس با ما

 
 
 معرفی امور فرهنگی،اجتماعی شهرداری منطقه یک
 
 صفحه اول روزنامه ها
 
  امروز
يکشنبه
ارديبهشت 1400
19
قمری:27 رمضان 1442

میلادی:9 مه 2021
 
  
 
 
 
 خدمات الکترونیکی 
 
 طرح تکریم ارباب رجوع
 
 دعای فرج

 
 شهرنما

 
 
مهمان : 0
اعضا آنلاین : 0
امروز : 0
ماه : 13863
تعدا مطالب : 5126
كل : 1049495
 
 
 
 
 
 
 اخبار
يکشنبه نوزدهم ارديبهشت 1400
تعداد بازدید: 21
يکشنبه نوزدهم ارديبهشت 1400
تعداد بازدید: 7
يکشنبه نوزدهم ارديبهشت 1400
تعداد بازدید: 8
يکشنبه نوزدهم ارديبهشت 1400
تعداد بازدید: 9
شنبه هیجدهم ارديبهشت 1400
تعداد بازدید: 9
شنبه هیجدهم ارديبهشت 1400
تعداد بازدید: 37
شنبه هیجدهم ارديبهشت 1400
تعداد بازدید: 17
شنبه هیجدهم ارديبهشت 1400
تعداد بازدید: 38
جمعه هفدهم ارديبهشت 1400
تعداد بازدید: 36
جمعه هفدهم ارديبهشت 1400
تعداد بازدید: 9
پنجشنبه شانزدهم ارديبهشت 1400
تعداد بازدید: 41
پنجشنبه شانزدهم ارديبهشت 1400
تعداد بازدید: 22
چهارشنبه پانزدهم ارديبهشت 1400
تعداد بازدید: 77
چهارشنبه پانزدهم ارديبهشت 1400
تعداد بازدید: 61
چهارشنبه پانزدهم ارديبهشت 1400
تعداد بازدید: 18
چهارشنبه پانزدهم ارديبهشت 1400
تعداد بازدید: 35
دوشنبه سیزدهم ارديبهشت 1400
تعداد بازدید: 20
دوشنبه سیزدهم ارديبهشت 1400
تعداد بازدید: 13
دوشنبه سیزدهم ارديبهشت 1400
تعداد بازدید: 15
دوشنبه سیزدهم ارديبهشت 1400
تعداد بازدید: 19
دوشنبه سیزدهم ارديبهشت 1400
تعداد بازدید: 10
يکشنبه دوازدهم ارديبهشت 1400
تعداد بازدید: 25
يکشنبه دوازدهم ارديبهشت 1400
تعداد بازدید: 45
يکشنبه دوازدهم ارديبهشت 1400
تعداد بازدید: 46
شنبه یازدهم ارديبهشت 1400
تعداد بازدید: 79
شنبه یازدهم ارديبهشت 1400
تعداد بازدید: 55
شنبه یازدهم ارديبهشت 1400
تعداد بازدید: 19
شنبه یازدهم ارديبهشت 1400
تعداد بازدید: 45
شنبه یازدهم ارديبهشت 1400
تعداد بازدید: 18
جمعه دهم ارديبهشت 1400
تعداد بازدید: 10
آرشیو Print RSS
 
 
شنبه هیجدهم ارديبهشت 1400
تعداد بازدید: 9
آگهی منـاقصه عمـومی / روزنــامه نو آوران - دوشنبه 15 دی ماه سال 1399

آگهی منـاقصه عمـومی / روزنــامه نو آوران - دوشنبه 15 دی ماه سال 1399

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز
دوشنبه پانزدهم دي 1399
تعداد بازدید: 149
چهارشنبه چهاردهم آبان 1399
تعداد بازدید: 114
آگهی منـاقصه عمـومی / روزنــامه امین - چهارشنبه 23 مهر ماه سال 1399

آگهی منـاقصه عمـومی / روزنــامه امین - چهارشنبه 23 مهر ماه سال 1399

به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری بتریز
چهارشنبه بیست و سوم مهر 1399
تعداد بازدید: 93
چهارشنبه نوزدهم شهريور 1399
تعداد بازدید: 138
چهارشنبه بیست و پنجم تير 1399
تعداد بازدید: 121
شنبه دهم خرداد 1399
تعداد بازدید: 198
پنجشنبه یازدهم ارديبهشت 1399
تعداد بازدید: 103
چهارشنبه یازدهم دي 1398
تعداد بازدید: 226
شنبه چهارم آبان 1398
تعداد بازدید: 172
آرشیو Print RSS