• امورارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
 
 تبریز 2018
 
                                    

 
  
 تماس با ما

 
 
 معرفی امور فرهنگی،اجتماعی شهرداری منطقه یک
 
 صفحه اول روزنامه ها

 
  امروز
شنبه
اسفند 1399
9
قمری:15 رجب 1442

میلادی:27 فوریه 2021
 
  
 
 
 
 خدمات الکترونیکی 
 طرح تکریم ارباب رجوع
 
 دعای فرج

 
 شهرنما

 
 
مهمان : 0
اعضا آنلاین : 0
امروز : 0
ماه : 18440
تعدا مطالب : 4906
كل : 1049109
 
 
 
 
 
 
 اخبار
چهارشنبه ششم اسفند 1399
تعداد بازدید: 35
چهارشنبه ششم اسفند 1399
تعداد بازدید: 12
چهارشنبه ششم اسفند 1399
تعداد بازدید: 14
سه شنبه پنجم اسفند 1399
تعداد بازدید: 30
سه شنبه پنجم اسفند 1399
تعداد بازدید: 20
سه شنبه پنجم اسفند 1399
تعداد بازدید: 14
دوشنبه چهارم اسفند 1399
تعداد بازدید: 36
دوشنبه چهارم اسفند 1399
تعداد بازدید: 58
دوشنبه چهارم اسفند 1399
تعداد بازدید: 65
دوشنبه چهارم اسفند 1399
تعداد بازدید: 89
يکشنبه سوم اسفند 1399
تعداد بازدید: 47
يکشنبه سوم اسفند 1399
تعداد بازدید: 40
يکشنبه سوم اسفند 1399
تعداد بازدید: 168
يکشنبه سوم اسفند 1399
تعداد بازدید: 27
يکشنبه سوم اسفند 1399
تعداد بازدید: 43
يکشنبه سوم اسفند 1399
تعداد بازدید: 22
پنجشنبه سی ام بهمن 1399
تعداد بازدید: 39
پنجشنبه سی ام بهمن 1399
تعداد بازدید: 64
پنجشنبه سی ام بهمن 1399
تعداد بازدید: 37
چهارشنبه بیست و نهم بهمن 1399
تعداد بازدید: 322
چهارشنبه بیست و نهم بهمن 1399
تعداد بازدید: 181
چهارشنبه بیست و نهم بهمن 1399
تعداد بازدید: 77
چهارشنبه بیست و نهم بهمن 1399
تعداد بازدید: 49
چهارشنبه بیست و نهم بهمن 1399
تعداد بازدید: 37
آرزوهای من برای محله ام

به روایت تصویر
آرزوهای من برای محله ام

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز
چهارشنبه بیست و نهم بهمن 1399
تعداد بازدید: 48
آرزوهای من برای محله ام

به روایت تصویر
آرزوهای من برای محله ام

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز
چهارشنبه بیست و نهم بهمن 1399
تعداد بازدید: 64
چهارشنبه بیست و نهم بهمن 1399
تعداد بازدید: 20
چهارشنبه بیست و نهم بهمن 1399
تعداد بازدید: 52
دو پارک جدید در منطقه ۱ تبریز احداث می شود

شهردار منطقه ۱ تبریز:
دو پارک جدید در منطقه ۱ تبریز احداث می شود

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز
سه شنبه بیست و هشتم بهمن 1399
تعداد بازدید: 77
سه شنبه بیست و هشتم بهمن 1399
تعداد بازدید: 24
آرشیو Print RSS
 
 
آگهی منـاقصه عمـومی / روزنــامه نو آوران - دوشنبه 15 دی ماه سال 1399

آگهی منـاقصه عمـومی / روزنــامه نو آوران - دوشنبه 15 دی ماه سال 1399

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز
دوشنبه پانزدهم دي 1399
تعداد بازدید: 129
چهارشنبه چهاردهم آبان 1399
تعداد بازدید: 101
آگهی منـاقصه عمـومی / روزنــامه امین - چهارشنبه 23 مهر ماه سال 1399

آگهی منـاقصه عمـومی / روزنــامه امین - چهارشنبه 23 مهر ماه سال 1399

به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری بتریز
چهارشنبه بیست و سوم مهر 1399
تعداد بازدید: 81
چهارشنبه نوزدهم شهريور 1399
تعداد بازدید: 120
چهارشنبه بیست و پنجم تير 1399
تعداد بازدید: 107
شنبه دهم خرداد 1399
تعداد بازدید: 184
پنجشنبه یازدهم ارديبهشت 1399
تعداد بازدید: 91
چهارشنبه یازدهم دي 1398
تعداد بازدید: 213
شنبه چهارم آبان 1398
تعداد بازدید: 156
دوشنبه هشتم مهر 1398
تعداد بازدید: 146
آرشیو Print RSS