• امورارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز
 
 تبریز 2018

                                    
 
 
  
 تماس با ما

 
 
 معرفی امور فرهنگی،اجتماعی شهرداری منطقه یک
 
 صفحه اول روزنامه ها

 
  امروز
سه شنبه
بهمن 1399
7
قمری:13 جمادى الثانية 1442

میلادی:26 ژانویه 2021
 
  
 
 
 
 خدمات الکترونیکی 
 طرح تکریم ارباب رجوع
 
 دعای فرج

 
 شهرنما

 
 
مهمان : 0
اعضا آنلاین : 0
امروز : 0
ماه : 16671
تعدا مطالب : 4819
كل : 1048800
 
 
 
 
 
 
 اخبار
دوشنبه ششم بهمن 1399
تعداد بازدید: 49
يکشنبه پنجم بهمن 1399
تعداد بازدید: 78
يکشنبه پنجم بهمن 1399
تعداد بازدید: 63
يکشنبه پنجم بهمن 1399
تعداد بازدید: 48
شنبه چهارم بهمن 1399
تعداد بازدید: 16
شنبه چهارم بهمن 1399
تعداد بازدید: 26
شنبه چهارم بهمن 1399
تعداد بازدید: 35
پنجشنبه دوم بهمن 1399
تعداد بازدید: 36
چهارشنبه یکم بهمن 1399
تعداد بازدید: 44
چهارشنبه یکم بهمن 1399
تعداد بازدید: 90
سه شنبه سی ام دي 1399
تعداد بازدید: 103
سه شنبه سی ام دي 1399
تعداد بازدید: 38
سه شنبه سی ام دي 1399
تعداد بازدید: 106
سه شنبه سی ام دي 1399
تعداد بازدید: 30
سه شنبه سی ام دي 1399
تعداد بازدید: 41
دوشنبه بیست و نهم دي 1399
تعداد بازدید: 33
دوشنبه بیست و نهم دي 1399
تعداد بازدید: 34
دوشنبه بیست و نهم دي 1399
تعداد بازدید: 64
شنبه بیست و هفتم دي 1399
تعداد بازدید: 149
شنبه بیست و هفتم دي 1399
تعداد بازدید: 49
شنبه بیست و هفتم دي 1399
تعداد بازدید: 27
شنبه بیست و هفتم دي 1399
تعداد بازدید: 85
پنجشنبه بیست و پنجم دي 1399
تعداد بازدید: 31
پنجشنبه بیست و پنجم دي 1399
تعداد بازدید: 54
پنجشنبه بیست و پنجم دي 1399
تعداد بازدید: 33
پنجشنبه بیست و پنجم دي 1399
تعداد بازدید: 75
چهارشنبه بیست و چهارم دي 1399
تعداد بازدید: 33
چهارشنبه بیست و چهارم دي 1399
تعداد بازدید: 55
سه شنبه بیست و سوم دي 1399
تعداد بازدید: 103
سه شنبه بیست و سوم دي 1399
تعداد بازدید: 56
آرشیو Print RSS
 
 
آگهی منـاقصه عمـومی / روزنــامه نو آوران - دوشنبه 15 دی ماه سال 1399

آگهی منـاقصه عمـومی / روزنــامه نو آوران - دوشنبه 15 دی ماه سال 1399

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز
دوشنبه پانزدهم دي 1399
تعداد بازدید: 82
چهارشنبه چهاردهم آبان 1399
تعداد بازدید: 50
آگهی منـاقصه عمـومی / روزنــامه امین - چهارشنبه 23 مهر ماه سال 1399

آگهی منـاقصه عمـومی / روزنــامه امین - چهارشنبه 23 مهر ماه سال 1399

به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری بتریز
چهارشنبه بیست و سوم مهر 1399
تعداد بازدید: 40
چهارشنبه نوزدهم شهريور 1399
تعداد بازدید: 72
چهارشنبه بیست و پنجم تير 1399
تعداد بازدید: 65
شنبه دهم خرداد 1399
تعداد بازدید: 140
پنجشنبه یازدهم ارديبهشت 1399
تعداد بازدید: 51
چهارشنبه یازدهم دي 1398
تعداد بازدید: 169
شنبه چهارم آبان 1398
تعداد بازدید: 113
دوشنبه هشتم مهر 1398
تعداد بازدید: 104
آرشیو Print RSS