• امور ارتباطات منطقه یک
 
 تبریز 2018
 
                              
 
 
  
 تماس با ما

 
 
 معرفی امور فرهنگی،اجتماعی شهرداری منطقه یک
 
 صفحه اول روزنامه ها
 
  امروز
پنجشنبه
فروردين 1400
26
قمری:03 رمضان 1442

میلادی:15 آوریل 2021
 
  
 
 
 
 خدمات الکترونیکی 
 
 طرح تکریم ارباب رجوع
 
 دعای فرج

 
 شهرنما

 
 
مهمان : 0
اعضا آنلاین : 0
امروز : 0
ماه : 11208
تعدا مطالب : 5050
كل : 1049352
 
 
 
 
 
 
 اخبار
چهارشنبه بیست و پنجم فروردين 1400
تعداد بازدید: 25
چهارشنبه بیست و پنجم فروردين 1400
تعداد بازدید: 16
چهارشنبه بیست و پنجم فروردين 1400
تعداد بازدید: 9
چهارشنبه بیست و پنجم فروردين 1400
تعداد بازدید: 5
سه شنبه بیست و چهارم فروردين 1400
تعداد بازدید: 12
سه شنبه بیست و چهارم فروردين 1400
تعداد بازدید: 57
سه شنبه بیست و چهارم فروردين 1400
تعداد بازدید: 7
سه شنبه بیست و چهارم فروردين 1400
تعداد بازدید: 13
سه شنبه بیست و چهارم فروردين 1400
تعداد بازدید: 52
دوشنبه بیست و سوم فروردين 1400
تعداد بازدید: 1
دوشنبه بیست و سوم فروردين 1400
تعداد بازدید: 51
دوشنبه بیست و سوم فروردين 1400
تعداد بازدید: 13
دوشنبه بیست و سوم فروردين 1400
تعداد بازدید: 25
يکشنبه بیست و دوم فروردين 1400
تعداد بازدید: 15
يکشنبه بیست و دوم فروردين 1400
تعداد بازدید: 15
يکشنبه بیست و دوم فروردين 1400
تعداد بازدید: 36
يکشنبه بیست و دوم فروردين 1400
تعداد بازدید: 30
يکشنبه بیست و دوم فروردين 1400
تعداد بازدید: 24
شنبه بیست و یکم فروردين 1400
تعداد بازدید: 57
شنبه بیست و یکم فروردين 1400
تعداد بازدید: 53
شنبه بیست و یکم فروردين 1400
تعداد بازدید: 22
شنبه بیست و یکم فروردين 1400
تعداد بازدید: 2
شنبه بیست و یکم فروردين 1400
تعداد بازدید: 42
جمعه بیستم فروردين 1400
تعداد بازدید: 7
پنجشنبه نوزدهم فروردين 1400
تعداد بازدید: 6
پنجشنبه نوزدهم فروردين 1400
تعداد بازدید: 35
پنجشنبه نوزدهم فروردين 1400
تعداد بازدید: 32
پنجشنبه نوزدهم فروردين 1400
تعداد بازدید: 49
چهارشنبه هیجدهم فروردين 1400
تعداد بازدید: 23
چهارشنبه هیجدهم فروردين 1400
تعداد بازدید: 18
آرشیو Print RSS
 
 
آگهی منـاقصه عمـومی / روزنــامه نو آوران - دوشنبه 15 دی ماه سال 1399

آگهی منـاقصه عمـومی / روزنــامه نو آوران - دوشنبه 15 دی ماه سال 1399

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز
دوشنبه پانزدهم دي 1399
تعداد بازدید: 146
چهارشنبه چهاردهم آبان 1399
تعداد بازدید: 114
آگهی منـاقصه عمـومی / روزنــامه امین - چهارشنبه 23 مهر ماه سال 1399

آگهی منـاقصه عمـومی / روزنــامه امین - چهارشنبه 23 مهر ماه سال 1399

به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری بتریز
چهارشنبه بیست و سوم مهر 1399
تعداد بازدید: 93
چهارشنبه نوزدهم شهريور 1399
تعداد بازدید: 134
چهارشنبه بیست و پنجم تير 1399
تعداد بازدید: 120
شنبه دهم خرداد 1399
تعداد بازدید: 196
پنجشنبه یازدهم ارديبهشت 1399
تعداد بازدید: 103
چهارشنبه یازدهم دي 1398
تعداد بازدید: 226
شنبه چهارم آبان 1398
تعداد بازدید: 169
دوشنبه هشتم مهر 1398
تعداد بازدید: 158
آرشیو Print RSS