• امور ارتباطات
 
 تبریز 2018
                                    
 
 
  
 تماس با ما


 
 
 معرفی امور فرهنگی،اجتماعی شهرداری منطقه یک
 
 صفحه اول روزنامه ها

 
  امروز
دوشنبه
آبان 1399
5
قمری:09 ربيع الأول 1442

میلادی:26 اکتبر 2020
 
  
 
 
 
 خدمات الکترونیکی
 
 طرح تکریم ارباب رجوع
 
 دعای فرج

 
 شهرنما

 
 
مهمان : 2
اعضا آنلاین : 0
امروز : 509
ماه : 11973
تعدا مطالب : 4500
كل : 73436
 
 
 
 
 
 
 اخبار
دوشنبه پنجم آبان 1399
تعداد بازدید: 0
دوشنبه پنجم آبان 1399
تعداد بازدید: 2
دوشنبه پنجم آبان 1399
تعداد بازدید: 3
دوشنبه پنجم آبان 1399
تعداد بازدید: 8
يکشنبه چهارم آبان 1399
تعداد بازدید: 6
يکشنبه چهارم آبان 1399
تعداد بازدید: 59
شنبه سوم آبان 1399
تعداد بازدید: 64
شنبه سوم آبان 1399
تعداد بازدید: 16
شنبه سوم آبان 1399
تعداد بازدید: 39
پنجشنبه یکم آبان 1399
تعداد بازدید: 41
پنجشنبه یکم آبان 1399
تعداد بازدید: 28
پنجشنبه یکم آبان 1399
تعداد بازدید: 58
چهارشنبه سی ام مهر 1399
تعداد بازدید: 19
چهارشنبه سی ام مهر 1399
تعداد بازدید: 23
چهارشنبه سی ام مهر 1399
تعداد بازدید: 52
سه شنبه بیست و نهم مهر 1399
تعداد بازدید: 19
سه شنبه بیست و نهم مهر 1399
تعداد بازدید: 21
سه شنبه بیست و نهم مهر 1399
تعداد بازدید: 19
سه شنبه بیست و نهم مهر 1399
تعداد بازدید: 36
سه شنبه بیست و نهم مهر 1399
تعداد بازدید: 23
دوشنبه بیست و هشتم مهر 1399
تعداد بازدید: 52
يکشنبه بیست و هفتم مهر 1399
تعداد بازدید: 65
يکشنبه بیست و هفتم مهر 1399
تعداد بازدید: 33
يکشنبه بیست و هفتم مهر 1399
تعداد بازدید: 14
يکشنبه بیست و هفتم مهر 1399
تعداد بازدید: 6
يکشنبه بیست و هفتم مهر 1399
تعداد بازدید: 60
جمعه بیست و پنجم مهر 1399
تعداد بازدید: 18
جمعه بیست و پنجم مهر 1399
تعداد بازدید: 29
جمعه بیست و پنجم مهر 1399
تعداد بازدید: 17
جمعه بیست و پنجم مهر 1399
تعداد بازدید: 39
آرشیو Print RSS
 
 
آگهی منـاقصه عمـومی / روزنــامه امین - چهارشنبه 23 مهر ماه سال 1399

آگهی منـاقصه عمـومی / روزنــامه امین - چهارشنبه 23 مهر ماه سال 1399

به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری بتریز
چهارشنبه بیست و سوم مهر 1399
تعداد بازدید: 7
چهارشنبه نوزدهم شهريور 1399
تعداد بازدید: 45
چهارشنبه بیست و پنجم تير 1399
تعداد بازدید: 44
شنبه دهم خرداد 1399
تعداد بازدید: 110
پنجشنبه یازدهم ارديبهشت 1399
تعداد بازدید: 27
چهارشنبه یازدهم دي 1398
تعداد بازدید: 143
شنبه چهارم آبان 1398
تعداد بازدید: 85
دوشنبه هشتم مهر 1398
تعداد بازدید: 81
يکشنبه سی ام تير 1398
تعداد بازدید: 121
چهارشنبه بیست و ششم تير 1398
تعداد بازدید: 106
آرشیو Print RSS