تاریخ : يکشنبه 27 بهمن 1398     |     کد : 3617

نصب تابلوهای تبلیغاتی در سطح حوزه منطقه یک شهرداری تبریز

امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز


.

.

.

.

.

.

. 


آرزو فرهودی