تاریخ : يکشنبه 27 بهمن 1398     |     کد : 3616

مهندس پاک نهاد شهردار منطقه یک شهرداری تبریز:

تسریع در برف روبی محوطه مدارس سطح حوزه منطقه یک توسط معاونت خدمات شهری و اجرایی

امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز


.

.


 


آرزو فرهودی