تاریخ : شنبه 26 بهمن 1398     |     کد : 3615

برگزاری جلسه فصلی مدیریت بحران، با حضور معاونین و مدیران منطقه و کارشناسان ستاد بحران شهرداری تبریز در شهرداری منطقه یک

به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز، با حضور معاونین و مدیران منطقه یک و کارشناسان ستاد بحران شهرداری تبریز جلسه‌ای به منظور بررسی مسائل مدیریت بحران در این منطقه برگزار شد.
بر اساس این گزارش در جلسه مذکور ضمن بررسی موقعیت منطقه به لحاظ حساسیت های ویژه توپوگرافی و اجتماعی و قرار گرفتن مناطق حاشیه و کم برخوردار در شمال منطقه، به شناسایی محل های پرخطر به ارائه راهکارهای کاهش ریسک و پیشرفت فیزیکی در خصوص مسیرگشائیها در این مناطق پرداخته و اقدامات انجام یافته از سوی منطقه توسط معاونین مالی و اقتصادی ، عمرانی ، خدماتی و شهرسازی به سمع و نظر حاضرین رسید.
در این جلسه اعلام شد: در خصوص مسیر گشائیها جهت رفع خطر و ایجاد فضای ایمن و روان حدود ۳۰۰۰ متر از املاک واقع در مسیر ها تملک گشته و کانالهای ویژۀ روان آبها در چندین نقطه پرخطر عملیاتی و عمرانی شده است. یکی دیگر از بخشهای انجام شده در خصوص آموزشهای همگانی و دعوت از سمن ها برای انعکاس رویدادها و اقدامات وسیع منطقه یک در خصوص کاهش مخاطرات در مناطق به واسطه اقدامات انجام شده در مناطق پرخطر بود که می‌تواند تاثیرات بسزایی را در بین شهروندان گرامی داشته باشد.
شایان ذکر است؛ معاونین  منطقه در خصوص اقدامات زیربنایی جهت پیشگیری از حوادث غیرمترقبه در این منطقه گزارشات مبسوطی را اعلام و به تداوم آنها اشاره نمودند که می‌تواند به کاهش ریسک انواع حوادث وبلایا ، توانمندسازی مناطق محروم، ایمن سازی محدودۀ حوزه منطقه و... منجر گردد.


.

.

.

. 
 امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز


آرزو فرهودی