تاریخ : جمعه 25 بهمن 1398     |     کد : 3613

دستور تداوم عملیات برف روبی و بازگشائی تمامی مسیرهای اصلی و فرعی منطقه یک توسط شهرداری منطقه یک

به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز

مهندس پاک نهاد شهردار منطقه یک ضمن حضور در سطح حوزه و بررسی وضعیت برف روبی ها ، دستور تداوم عملیات بازگشایی تمامی مسیرهای اصلی و فرعی را در سریعتریین زمان ممکن صادر نمودند.


.

.

.


 


آرزو فرهودی