تاریخ : دوشنبه 21 بهمن 1398     |     کد : 3601

توسط امور فضای سبز منطقه یک شهرداری تبریز انجام یافت:

برف روبی پیاده روها و برف تکانی درختان سطح حوزه

به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز، نیروهای فضای سبز منطقه یک در پی بارشهای شب گذشته سریعاً اقدام به برف روبی پیاده روهای مسیر بوستانها و برف تکانی درختان سطح این حوزه نمودند.
بر اساس این گزارش طبق هماهنگی های بعمل آمده و برنامه ریزی شده در خصوص زمانهای بارش برف توسط معاونت حوزه خدمات شهری و فضای سبز خوشبختانه تمامی نیروهای این دو بخش اقدامات لازم را طبق برنامه های از پیش تعیین شده اجرائی نموده و هم اکنون عملیاتی شده است.
این گزارش می افزاید: برف روبی پیاده روها در بوستانهای سطح منطقه، برف تکانی درختان و برف روبی رفوژها و انتقال آن به پای درختان از جمله اقداماتی است که نیروهای خدوم حوزه فضای سبز در حال انجام آنها می باشند.
 

.

.

 
امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز


آرزو فرهودی