تاریخ : شنبه 19 بهمن 1398     |     کد : 3595

توسط امور فضای سبز منطقه یک شهرداری تبریز در قالب طرح گوزل تبریزیم انجام یافت :

اجرای طرح رفع نواقص بوستانها و حذف زواید فیزیکی و بصری

به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز، همزمان با اجرای طرح پنجم ((گوزل تبریزیم)) عملیات رفع نواقص بوستانها و حذف زوائد بصری و فیزیکی در سطح بوستانهای منطقه یک توسط امور فضای سبز آغاز گردید.
بر اساس این گزارش، طرح گوزل تبریزیم که یکی از وسیعترین طرحهای سطح شهر تبریز بوده و در جهت حفظ، گسترش ، حراست و پاسداشت فضاهای سبز می باشد، وارد مرحله پنجم خود شده که در این مرحله رفع تمامی نواقصات بوستانها وحذف زوائد بصری و فیزیکی آنها در دستور کار قرار گرفته است .
شایان ذکر است؛ امور فضای سبز منطقه یک نیز در همین راستا اقدامات اجرایی خود را آغاز و هم اکنون در بوستان قله برنامه های لازم در قالب این طرح عملیاتی می گردد.


.

.

. 
امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز


آرزو فرهودی