آرشیواخبار
کلمه کلیدی
:
از
تا
جستجو

آگهـــی منــــــاقصه عمومی -روزنامه امین - شنبه 19 خرداد 1397

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز
شنبه 19 خرداد 1397

حضور با شکوه کارکنان و بسیجیان شهرداری منطقه یک تبریز در راهپیمائی روز قدس

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز
شنبه 19 خرداد 1397

بازدید شهردار کلانشهر تبریز از پروژه های شهرداری منطقه یک

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز
شنبه 19 خرداد 1397

بازدید شهردار کلانشهر تبریز از پروژه های عمرانی، خدماتی و فرهنگی شهرداری منطقه یک

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز
شنبه 19 خرداد 1397

مهندس قربانیان تبریزی درجریان بازدید شهردار کلانشهر تبریز از پروژه های این منطقه :

اجرای چندین پروژه مهم و همزمان در سطح منطقه نشان از تعهد، تخصص و استفاده از فرصتهای

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز
شنبه 19 خرداد 1397

شهردار کلانشهر تبریز در جریان بازدید از پروژه های منطقه یک:

پروژه احداث پارکهای محله ای از اقدامات اثرگذار در منطقه یک می باشد

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه کلانشهر تبریز
شنبه 19 خرداد 1397

شهردار منطقه یک کلانشهر تبریز در بازدید از پروژه های شهرداری منطقه یک:

اجرای پروژه های کانال گذاری در مناطق کم برخوردار اقدامی شایسته در مهار آبهای سطحی می باشد

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز
شنبه 19 خرداد 1397

مهندس قربانیان تبریزی شهردار منطقه یک تبریز:

پیشرفت فیزیکی پروژه ساختمان آتش نشانی

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز
پنجشنبه 17 خرداد 1397

مهندس قربانیان تبریزی شهردار منطقه یک تبریز:

توزیع 80 تُن آسفالت در چند کوچه سطح منطقه

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز
پنجشنبه 17 خرداد 1397

مدیر امور فرهنگی ، اجتماعی شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز:

اجرای مراسم احیاء در پارک بانوان شمس تبریزی

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز
سه شنبه 15 خرداد 1397