آرشیواخبار
کلمه کلیدی
:
از
تا
جستجو

مهندس قربانیان تبریزی شهردار منطقه یک کلانشهر تبریز:

پیشرفت فیزیکی پروژه عملیات کفسازی پیاده روهای مسیر ایده لو

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز
چهارشنبه 23 خرداد 1397

دکتر قربانیان تبریزی شهردار منطقه یک کلانشهر تبریز:

تسریع در اجرای پروژه ها پس از بازدید شهردار محترم کلانشهر تبریز

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز
سه شنبه 22 خرداد 1397

معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز:

کوچه ابراهیم زاده خیابان عباسی در طرح زیرسازی و ساماندهی قرار گرفت

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز
سه شنبه 22 خرداد 1397

معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز:

اتمام عملیات پله گذاری در سطح چندین کوچه منطقه یک

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز
سه شنبه 22 خرداد 1397

مهندس قربانیان تبریزی شهردار منطقه یک کلانشهر تبریز:

اجرای پروژه زیرسازی چندین کوچه در خیابان عباسی

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز
دوشنبه 21 خرداد 1397

مدیر امور فرهنگی ، اجتماعی شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز:

آغاز آموزش مهارتهای زندگی در فرهنگسرای شهید بهشتی

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز
دوشنبه 21 خرداد 1397

معاون حوزه خدمات شهری و اجرایی شهرداری منطقه یک تبریز :

اجرای عملیات پاکسازی و ساماندهی مهرانه رود در اول سربالایی ولیعصر

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز
يکشنبه 20 خرداد 1397

دکتر قربانیان تبریزی شهردار منطقه یک کلانشهر تبریز:

آغاز عملیات ساماندهی وضعیت پارک معلم در آخر احمد آباد و ملازینال

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه کلانشهر تبریز
يکشنبه 20 خرداد 1397

مهندس قربانیان تبریزی شهردار منطقه یک کلانشهر تبریز:

اجرای عملیات پله گذاری در کوچه های شیبدار وسیع تر می‌گردد

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز
يکشنبه 20 خرداد 1397

معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز:

تداوم عملیات پیاده روسازی خیابان ایده لو

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز
يکشنبه 20 خرداد 1397