آرشیو
کلمه کلیدی
:
از
تا
جستجو

مهندس قربانیان تبریزی شهردار منطقه یک کلانشهر تبریز:

اجرای عملیات پله گذاری در کوچه های شیبدار وسیع تر می‌گردد

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز
يکشنبه 20 خرداد 1397

معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز:

تداوم عملیات پیاده روسازی خیابان ایده لو

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز
يکشنبه 20 خرداد 1397

آگهـــی منــــــاقصه عمومی -روزنامه امین - شنبه 19 خرداد 1397

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز
شنبه 19 خرداد 1397

آگهـــی منــــــاقصه عمومی -روزنامه امین - شنبه 19 خرداد 1397

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز
شنبه 19 خرداد 1397

آگهـــی منــــــاقصه عمومی - روزنامه امین - شنبه 19 خرداد 1397

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز
شنبه 19 خرداد 1397

حضور با شکوه کارکنان و بسیجیان شهرداری منطقه یک تبریز در راهپیمائی روز قدس

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز
شنبه 19 خرداد 1397

بازدید شهردار کلانشهر تبریز از پروژه های شهرداری منطقه یک

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز
شنبه 19 خرداد 1397

بازدید شهردار کلانشهر تبریز از پروژه های عمرانی، خدماتی و فرهنگی شهرداری منطقه یک

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز
شنبه 19 خرداد 1397

مهندس قربانیان تبریزی درجریان بازدید شهردار کلانشهر تبریز از پروژه های این منطقه :

اجرای چندین پروژه مهم و همزمان در سطح منطقه نشان از تعهد، تخصص و استفاده از فرصتهای

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز
شنبه 19 خرداد 1397

شهردار کلانشهر تبریز در جریان بازدید از پروژه های منطقه یک:

پروژه احداث پارکهای محله ای از اقدامات اثرگذار در منطقه یک می باشد

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه کلانشهر تبریز
شنبه 19 خرداد 1397